Axolot Solutions Holding AB har erhållit godkännande för listning av bolagets aktier på Nasdaq First North

Axolot Solutions Holding AB har erhållit godkännande för listning av bolagets aktier på Nasdaq First North

Nasdaq har godkänt Axolot Solutions Holding AB (”Axolot” eller ”Bolaget”) för listning på Nasdaq First North. Första dag för handel i Bolagets aktier är onsdagen den 21 november 2018.

Axolot har under 2018 genomfört två nyemissioner som sammantaget tillförde Bolaget 67 MSEK före avdrag för emissionskostnader och Axolot har efter nyemissionerna över 5400 aktieägare. Nasdaqs granskning av Axolot är nu slutförd och Bolagets ansökan om upptagande av aktier till handel på Nasdaq First North är godkänd.

Aktierna kommer, från den 21 november, att handlas under kortnamnet AXOLOT och ISIN-kod SE0009414303. Teckningskursen i den senaste emissionen var 11 SEK per unit, bestående av en aktie och en teckningsoption som berättigar till teckning av en aktie. Teckningsoptionen erhölls vederlagsfritt.

Bolagsbeskrivning

För ytterligare information hänvisas till den bolagsbeskrivning som har upprättats med anledning av ansökan om notering. Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på Axolots hemsida, axolotsolutions.com.

Rådgivare

FNCA Sweden AB kommer att vara Bolagets Certified Adviser. HWF Advokater AB har varit Bolagets juridiska rådgivare i samband med listningen.

För ytterligare information kontakta:

Mårten Olausson, CEO Axolot Solutions, tel 070–5840617, mejl: marten.olausson@axolotsolutions.com       

Anita Haak, CFO Axolot Solutions, tel 070–8171112, mejl: anita.haak@axolotsolutions.com 

Dokument & länkar

Release


Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.