Axolot Solutions illustrerar AxoPur®-enhet i drift

Axolot Solutions illustrerar AxoPur®-enhet i drift

Axolot Solutions har nu tre anläggningar i reguljär drift på marknaden. Dessa enheter har gett bolaget värdefull operativ erfarenhet vilket har resulterat i ytterligare förfining av den unika AxoPur-teknologin.

Idag kan Axolot erbjuda högeffektiv rening av ett brett register av olika processvatten vilket i sin tur möjliggör recirkulation och reduktion av vattenförbrukningen. Axolot kan ta fram anläggningar med en kapacitet från 0,5 upp till mer än 250 m3/timme. AxoPur-enheterna är beprövade och erbjuder högsta möjliga tillgänglighet till mycket konkurrenskraftiga kostnader, samtidigt som de ju har en hållbarhetsprofil.

Lennart Holm, VD och koncernchef för Axolot Solutions, säger i ett uttalande: ”För att illustrera funktionaliteten och visa hur processen ser ut har vi nu spelat in en kort videofilm som visar en av AxoPur-enheterna under drift, i en industriell miljö. Vi hoppas att filmen kan ge såväl potentiella kunder och investerare som beslutsfattare en bättre förståelse för hur vår teknologi fungerar och hur den kan driftsättas i industriella miljöer. Härigenom ges våra kunder möjligheten att samtidigt förbättra sin vattenhantering, göra en insats för miljön och reducera sina kostnader.”

För ytterligare information kontakta:

Lennart Holm, VD och koncernchef, +46 (0)70 630 8562 eller lennart.holm@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Axolotprocessen i en video

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.