Axolot Solutions installerar anläggning för vattenrening och inleder samarbete med KCL i Finland

Axolot Solutions installerar anläggning för vattenrening och inleder samarbete med KCL i Finland

Axolot Solutions Holding AB och finska skogsindustrins branschforskningsinstitut, KCL, har som ett första steg i ett kommande samarbete ingått ett LOI (avsiktförklaring) med målsättningen att gemensamt vidareutveckla Axolots koncept för hållbar och kostnadseffektiv recirkulation av processvatten och eliminering av slam vid KCL’s pilotanläggning i Otaniemi, Finland. Parternas målsättning är att kunna erbjuda den globala pappers- och massaindustrin nya effektiva lösningar för vattenhushållning och energibesparing.

Axolot Solutions kommer att installera en AxoPur®-enhet hos KCL i Otaniemi och parterna kommer sedan i nära samarbete att utnyttja anläggningen dels för gemensamt utvecklingsarbete, dels för att på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt rena utgående processvatten och hantera slam från KCL’s pilotutrustningar innan detta skickas vidare till det kommunala avloppsreningsverket. Samarbetet väntas initieras direkt efter sommaren.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Åbacka, VD Axolot Solutions Finland Oy, tel: +358 400 737 452, mejl: mikael.abacka@axolotsolutions.com

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019 kl 11.00 CET.

Dokument & länkar

Release

Om Axolot Solutions Holding AB

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.