Axolot Solutions lanserar modellprogram och breddar sitt erbjudande

Axolot Solutions lanserar modellprogram och breddar sitt erbjudande

Efter flera år av arbete med forskning och utveckling, följt av konstruktion och tester, är Axolot Solutions nu redo att lansera ett modellprogram för sin centrala vattenreningsapparatur AxoPur®.

Modellprogrammet är modulbaserat och designen säkerställer en kostnadseffektiv tillverkning av hela produktportföljen. Utrustningar i hela det breda flödesintervallet nyttjar sig av en och samma reaktorkonstruktion, som vid behov multipliceras. Lite förenklat kan ett AxoPur-system sägas bestå av ett reaktorskåp med reaktorer, en flotationsenhet, en strömkälla och ett styrsystem. Styrsystemet är en central del i helheten, där tre olika automationsnivåer nu erbjuds: helautomatiserade system redo att integreras i ett överordnat styrsystem i en större processindustri, halvautomatiserade system lämpade för en industri med regelbundna vattenreningsbehov samt manuella system lämpade för mer
oregelbundna vattenreningsbehov med manuell övervakning.

”Det nya modellprogrammet gör att vi nu kan erbjuda marknaden en palett av kostnadseffektiva och flexibla lösningar, där vi också kan adressera riktigt små flöden där man kanske samlar ihop någon eller några kubikmeter vatten per vecka”, kommenterar Axolots koncernchef Martin Ragnar det nya modellprogrammet. Modellprogrammet kan på detta sätt sägas spänna över och vara attraktivt för ett reningsbehov från omkring 50 m³/h och ned till kanske 1 m³/vecka. Flödet är givetvis en avgörande faktor vid dimensionering av utrustningen och därmed också styrande för utrustningens prislapp, men även graden av automation är viktig i detta avseende.

Med lanseringen av det nya modellprogrammet följer också introduktionen av modellbeteckningar som ger en fingervisning om modellens sammansättning, där den första siffran exempelvis anger anläggningens flödeskapacitet och den sista bokstaven anger automationsgrad. Vi har redan sålt den första anläggningen, vilket nyligen kommunicerades i ett pressmeddelande. Då handlade det om en AxoPur-utrustning till finska Colombier Barrier Coatings. Denna är av typen AxoPur® U2x2M och därmed en av de mindre modellerna i programmet och med manuellt kontrollsystem.

Axolot Solutions är nu redo att leverera i enlighet med modellprogrammet. De flesta delar i programmet är färdigdesignade, och några sista pusselbitar läggs under resten av året. En av dessa berör utvecklingen av det halvautomatiserade styrsystemet. Här har Axolot nyligen erhållit medel från den finska regionala myndigheten NTM-centralen för utveckling av sagda styrsystem – ett arbete som förväntas stå klart inom ett par månader. ”Det känns fantastiskt att kunna satsa vidare framåt på utveckling även under tider då corona-pandemin dragit ned takten på mycket i samhället”, säger VD för Axolot Solutions i Finland, Sirkku Rönkä.

Lanseringen av modellprogrammet och försäljningen av det första kommersiella AxoPur-systemet markerar företagets kommersiella avstamp mot framtiden. ”Nu står vi redo att hjälpa alla företag att ta steget mot en cirkulär vattenanvändning”, säger Martin Ragnar. AxoPur-teknologin lämpar sig för rening av de flesta process- och avloppsvatten inom industrin men har särskilda fördelar för vatten som innehåller en blandning av olja/fett och metalljoner eller utgörs av hårt smutsade vatten. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Ragnar, CEO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 16, mejl: martin.ragnar@axolotsolutions.com
 

Dokument & länkar

Axolot Solutions lanserar modellprogram

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.