Axolot Solutions lanserar nästa generation högeffektiv vattenrening

Axolot Solutions lanserar nästa generation högeffektiv vattenrening

Axolot lanserar nu AxoPur 2.0, en ny och uppgraderad generation av bolagets unika AxoPur® teknologi, som möjliggör rening av betydligt högre vattenflöden samtidigt som energiförbrukningen kraftigt reduceras.

Axolot marknadsför sedan några år sin effektiva och miljövänliga vattenreningsteknologi AxoPur® som baseras på elektrokemiska principer. Det unika med Axolots teknologi är bredden på de föroreningar som kan elimineras ur förorenade vatten, allt ifrån fosfor och tungmetaller till organiskt lösta substanser, många PFAS-ämnen, oljerester och mer. AxoPur löser också problemet med slamhantering, då den väldefinierade flock med förorenat material som elimineras från vattnet med tekniken är betydligt enklare att hantera än de lösningar som finns på marknaden idag.

Efter ett omfattande utvecklingsarbete lanserar nu bolaget nästa generations teknologi, AxoPur 2.0. Uppgraderingen innebär att Axolot nu kan erbjuda anläggningar för flöden upp till 250 m3 /h, där anläggningarna tidigare varit begränsade till maximalt 50 m3 /h. Genom att lägga till ytterligare moduler kan anläggningar för ännu högre flöden levereras. Dessutom har Axolot med den nya generationen lyckats reducera energi- och övriga förbrukningsdata markant, varför användaren nu kan erbjudas ännu mer kostnadseffektiva och flexibla lösningar för miljövänlig vattenrening. För Axolots del breddas härmed den bearbetningsbara marknaden betydligt. De tester som genomförts i fullskala hos kunder visar på resultat som uppfyller uppsatta mål med avseende på prestanda och effektivitet, varför AxoPur 2.0 nu alltså lanseras på marknaden.

”Genom lanseringen av vår nya generation AxoPur 2.0 öppnas möjligheter att påbörja en bearbetning av nya marknadssegment såsom kommunala verksamheter och processindustrier med större flöden av avlopps- och processvatten. Samtidigt så blir vi ännu mer konkurrenskraftiga inom de marknadssegment som redan bearbetas” säger Axolot Solutions’ VD och koncernchef Lennart Holm i en kommentar.

För ytterligare information kontakta:

Lennart Holm, VD och koncernchef, +46 (0)70 630 8562 eller lennart.holm@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Axolot Solutions lanserar nästa generation högeffektiv vattenrening

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.