Axolot Solutions nya anläggning hos Sandahlsbolagen har tagits i drift

Axolot Solutions nya anläggning hos Sandahlsbolagen har tagits i drift

Axolot har nu installerat och tagit i drift ytterligare en containerbaserad AxoPur® anläggning baserad på den nya 2.0 generationens teknik. Kunden är denna gång Sandahlsbolagen i Värnamo som tar emot förorenade vatten från olika industrier och kommuner för upparbetning.

Sandahls är en av Sveriges ledande aktörer inom logistik och entreprenad och en miljömedveten aktör som aktivt erbjuder en ansvarsfull hantering av olika slags avfall. Anläggningen som nu levererats av Axolot kommer att rena förorenade vatten som levereras med slambilar till Sandahls anläggning i Värnamo. AxoPur anläggningen är inbyggd i en container vilket innebär att den är mobil och enkelt kan flyttas om det skulle visa sig nödvändigt. Projektet har genomförts på budget och enligt upprättad tidplan och uppstarten har gått utan problem.

”Nu har vi på kort tid levererat och startat upp två containerbaserade AxoPur anläggningar, som bägge rullat igång utan några egentliga barnsjukdomar. Det visar på den höga stabilitet och funktionalitet som vår teknik erbjuder, vilket naturligtvis känns jättebra då vi nu går vidare med ytterligare projekt och installationer. Att uppstarten och samarbetet med Sandahls personal löpt på så bra är naturligtvis extra glädjande. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete i syfte att vidareutveckla Sandahls förmåga att hantera olika sorters avfall på ett effektivt och hållbart sätt”, säger Jonas Vessfjord som tillsammans med Lennart Hagelqvist ansvarat för projektet från Axolots sida.

På de bifogade bilderna syns dels att hela AxoPur anläggningen ryms i en container och dels att Sandahls förorenade vatten renas effektivt och det går på mindre än en minut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions Holding AB, 070 630 85 62 eller lennart.holm@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Axolots nya anläggning hos Sandahlsbolagen har tagits i drift

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se.