Axolot Solutions och Fortum Waste Solutions ingår samarbets- och utvecklingsavtal avseende nya tekniker för hållbar vattenrening

Axolot Solutions och Fortum Waste Solutions ingår samarbets- och utvecklingsavtal avseende nya tekniker för hållbar vattenrening

Axolot Solutions och Fortum Waste Solutions har idag ingått ett samarbets- och utvecklingsavtal som syftar till att supporta varandras utvecklingsprojekt runt rening av vissa typer av förorenade vattenströmmar.

Genom samarbetet så förväntar sig parterna kunna accelerera utvecklingen av nya och effektivare metoder och tekniker för rening av industriella processvatten.

”Fortum Waste Solutions har lång erfarenhet och stor kunskap runt hantering av förorenade vattenströmmar. För Axolot så är det oerhört värdefullt att nu etablera ett samarbete där vi tillsammans kan vidareutveckla effektiva lösningar för vattenrening och recirkulation” säger Axolots vice VD Martin Ragnar i en kommentar.

Fortum Waste Solutions utvecklingschef Thomas Von Kronhelm kommenterar kort ”Axolot kompletterar våra kompetenser inom intressanta utvecklingsområden och tillsammans hoppas vi kunna vidareutveckla lovande tekniker för rening av besvärliga processvatten där målet är hållbara och cirkulära lösningar”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions Holding AB, 070 630 85 62 eller lennart.holm@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Axolot Solutions och Fortum Waste Solutions ingår samarbets- och utvecklingsavtal

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet i Norge och Finland genom dotterbolag i respektive land. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se.