Axolot Solutions och MMC First Process ingår partnerskapsavtal avseende vattenrening för fiskprocessindustrin

Axolot Solutions och MMC First Process ingår partnerskapsavtal avseende vattenrening för fiskprocessindustrin

Axolot Solutions och det norska fiskprocessföretaget MMC First Process har ingått ett samarbetsavtal för att utveckla och marknadsföra ett nytt vattenreningssystem baserat på Axolots egenutvecklade teknik AxoPur® för rening av processvatten från fiskindustrin. Samarbetet avser marknadsföring och försäljning av system för tillämpningar inom fiskberedningsindustrin där man i Norge nu har att implementera EU:s strikta BAT-regler (bästa tillgängliga teknik) för vattenrening.

Partnerskapet är ett resultat och en konsekvens av ett antal framgångsrika utvärderingar som genomfördes vid norska fiskförädlingsanläggningar under 2023, där Axolots elektrokoagulationsteknik AxoPur® användes. Avsikten är att inkludera AxoPur i MMC First Process produktportfölj ”SAFETREAT” inom vattenreningssegmentet. Avtalet omfattar initialt Norge och Island. Bara i Norge finns det ett stort antal kunder, som alla framöver kommer att behöva anpassa sig till BAT-reglerna.

”Vatten är naturligtvis det viktigaste mediet för fiskindustrin och att skydda det är ett ansvar för oss alla inom näringen. Partnerskapet med Axolot är ett viktigt steg framåt för att bygga upp en holistisk och hållbar vattenreningsverksamhet inom fiskberedningsindustrin, och jag ser fram emot vårt samarbete. Kombinationen av teknisk kapacitet, know-how, försäljning och servicenätverk kommer att göra det möjligt för oss att erbjuda unika och effektiva integrerade vattenreningslösningar för våra kunder vilket möjliggör för dem att leva upp till de strikta BAT-krav som nu ska implementeras”, säger Eivind Vinje, VP R&D på MMC First Process.

”Vi är mycket glada över att nu få inleda ett samarbete med MMC First Process, en stor välrenommerad och progressiv leverantör till fiskberedningsindustrin. Som ett av de första stegen för att rulla igång det nya partnerskapet så är planen att i närtid etablera ett par referensprojekt i Norge för att säkerställa en optimal och effektiv systemlösning”, säger Lennart Holm, VD och koncernchef för Axolot Solutions.

MMC First Process är en ledande och expanderande internationell leverantör av hållbara produkter och lösningar för fiskhantering och bearbetning inom fisk- och skaldjursindustrin. Mer information finns på www.mmcfirstprocess.com.

Bild från avtalssigneringen, från höger till vänster; Petter Leon Fauske (CEO MMC FP), Lennart Holm (CEO Axolot), Sofie Stenseth Stette (MMC FP), Halvor Kittelsen (Axolot), Eivind Vinje (MMC FP) och Anders Lundin (Axolot)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070-630 85 62, mejl: lennart.holm@axolotsolutions.com

MMC First Process – Eivind Vinje, VP R&D, MMC First Process, eivind.vinje@mmcfp.no

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 januari 2024, kl 11:05 CET.

Dokument & länkar

Axolot Solutions och MMC First Process ingår partnerskapsavtal

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.