Axolot Solutions och Tilapia ingår intentionsavtal (LOI) avseende gemensam satsning på AxoPur anläggningar i Norge

Axolot Solutions och Tilapia ingår intentionsavtal (LOI) avseende gemensam satsning på AxoPur anläggningar i Norge

Axolot Solutions AB och Tilapia AS har idag ingått ett intentionsavtal (LOI) avseende etablering av ett gemensamt joint venture bolag för den norska marknaden där intresset för Axolots vattenreningsteknik växer snabbt. Tilapia har flera projekt under beredning och förväntar sig som ett resultat av samarbetet att redan under 2022 kunna sälja 3-4 AxoPur® enheter i Norge.

Axolot Solutions är en systemleverantör av vattenrening baserad på en högeffektiv elektrokemisk teknik som möjliggör rening och recirkulation av industriella processvatten. Ett applikationsområde där tekniken förväntas kunna ge unika fördelar är fiskodlingsindustrin som är i stort behov av mer hållbara lösningar med avseende på vattenhantering.

Tilapia AS är en norsk leverantör av teknologier och konsulttjänster med avseende på hållbara produktionsmetoder och avfallshantering, med speciellt fokus på fiskodlingsindustrin. Fiskodling är, efter oljeutvinning, Norges största industri och av stor betydelse för såväl ekonomi som sysselsättning i Norge. På senare år har allt större uppmärksamhet riktats mot de miljöutmaningar som fiskodling i stor skala orsakar. Tilapia AS är mycket väl positionerade för att aktivt medverka till att etablera hållbara lösningar på marknaden för fiskodling, liksom inom andra industrier i Norge.

Axolot och Tilapia har idag ett antal projekt under bearbetning i Norge, varför man nu önskar formalisera sitt samarbete genom att ingå ett partnerskap i form av ett gemensamt joint venture-bolag för den norska marknaden. Tilapia förväntar sig att kunna säkra order på 3-4 AxoPur enheter redan under 2022 och man ser att behovet av Axolots teknik är mycket stort och växande på den norska marknaden.

”Vi har etablerat ett mycket gott samarbete med Tilapia i Norge. Deras utomordentligt starka kontaktnät har på kort tid öppnat dörrar för oss inom den gigantiska norska fiskodingsindustrin. Axolots teknik fungerar mycket bra på applikationer inom såväl fiskodling som för fiskslakterier, något som vi redan byggt upp erfarenhet runt hos mindre kunder i Sverige och Finland. Att vi nu kommer in på den stora norska marknaden är förstås mycket spännande och en stor möjlighet för Axolot”, säger Lennart Holm, VD och koncernchef i Axolot Solutions, i en kommentar.

För ytterligare information kontakta:

Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions Holding AB, 070 630 85 62 eller lennart.holm@axolotsolutions.com

Anita Haak, CFO Axolot Solutions Holding AB, 0708 17 11 12 eller anita.haak@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Axolot Solutions och Tilapia AS ingår intentionsavtal (LOI)

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.