Axolot Solutions publicerar årsredovisningen för 2018

Axolot Solutions publicerar årsredovisningen för 2018

Axolot Solutions Holding AB meddelar att årsredovisningen för 2018 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.axolotsolutions.com.

För ytterligare information kontakta:
Mårten Olausson, CEO Axolot Solutions, tel: 070–5840617, mejl: marten.olausson@axolotsolutions.com

Dokument & länkar


Om Axolot Solutions Holding AB

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.