Axolot Solutions säljer ett AxoPur-system till en kund i logistiksektorn

Axolot Solutions säljer ett AxoPur-system till en kund i logistiksektorn

Axolot Solutions har tecknat avtal rörande ett AxoPur® vattenreningssystem till en kund i logistiksektorn i Finland.

Kunden driver en rörelse där kemikaliebehållare rengörs och görs redo för återanvändning. AxoPur-systemet kommer att användas för att rena det smutsvatten som uppkommer vid rengöringen av behållarna och vattnet kommer sedan att recirkuleras i processen. Det här blir det första AxoPur-system som används i ett sammanhang där det renade vattnet recirkuleras. Ordern begränsas till huvudkomponenter för ett mindre system, samt förbrukningsvaror över en treårsperiod. Ordervärdet är omkring 750 000 SEK.

“Det här är ett viktigt steg för Axolot i allmänhet och positionerar bolaget som en viktig spelare inom cirkulär vattenanvändning i industrin”, säger Sirkku Rönkä, VD för Axolot Solutions i Finland. “Det blir också en mer hållbar reningsprocess för kunden. Recirkulation av vatten betyder minskat behov av renvatten och varmvatten och så klart också minskad mängd avloppsvatten.”

AxoPur-systemet kommer att tas i drift under hösten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Ragnar, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070-817 11 16, mejl: martin.ragnar@axolotsolutions.com
 

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 juni 2021, kl 16:45 CET.

Dokument & länkar

Försäljning till kund inom logistik

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.