Axolot Solutions säljer sin första AxoPur-enhet

Axolot Solutions säljer sin första AxoPur-enhet

Axolot Solutions har fått sin första order på en processavloppsrenings-enhet av typen AxoPur®, till Colombier Barrier Coatings i Finland.

Den sålda utrustningen har en kapacitet på 2 m³/h och kommer att användas för rening av processavlopp och restströmmar vid bestrykning av kartong. Ordern inkluderar nyförsäljning av utrustning och en användarlicens, samt ett servicekontrakt för förbrukningsprodukter i form av ett kontinuerligt tillhandahållande över tid, av utbytesreaktorer. Det initiala ordervärdet är på drygt 500 000 SEK och avser en enhet med en låg automationsgrad. Colombier Barrier Coatings har sedan sommaren 2018 hyrt en förserieutrustning. Den nya ordern innebär att kunden köper ny utrustning som kommer att ersätta den befintliga. Den befintliga utrustningen återtas av Axolot och kommer att användas för försök.

”Vi är väldigt nöjda med resultaten som har uppnåtts med AxoPur-enheten under de senaste två åren. Denna order kommer att säkerställa våra behov av processavloppsrening långsiktigt och på samma gång frigöra utrymme i våra lokaler för annan användning, då den nya enheten är ännu mer kompakt än den redan kompakta förserieenheten”, säger Carl-Erik Guttormsen, VD för Colombier Barrier Coatings Oy. ”Denna första försäljning av en enhet utgör ett viktigt steg på väg mot ett länge efterlängtat kommersiellt genombrott för den patentskyddade AxoPur-tekniken”, säger Martin Ragnar, VD för Axolot Solutions AB. Start-up av den nya utrustningen planeras till november 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Ragnar, CEO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 16, mejl: martin.ragnar@axolotsolutions.com
 

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 kl 15:55 CET.

Dokument & länkar

Release

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.