Axolot Solutions ska genomföra fördjupade tester med reningstekniken AxoPur® hos en kund i livsmedelsindustrin

Axolot Solutions ska genomföra fördjupade tester med reningstekniken AxoPur® hos en kund i livsmedelsindustrin

Axolot Solutions har skrivit ytterligare provkörningsavtal med en kund i livsmedelsindustrin.

Testerna med Axolots patenterade AxoPur-teknik kommer att genomföras på plats hos kunden under februari. Arbetet innebär en fortsättning på och fördjupning av de tester som genomfördes i december och syftar bland annat till att ta fram underlag för dimensionering av en fullstor kommersiell anläggning. Det vattenflöde som studeras ska renas från näringsämnen, fett och bakterier, i syfte att kunna recirkulera det renade vattnet och därmed också minska vattenanvändningen och total avloppsvolym.

Martin Ragnar, VD och koncernchef för Axolot Solutions, säger i ett uttalande: ”Det är mycket glädjande med denna order på fördjupade studier som ger svart på vitt att vårt kunnande och vår teknik uppskattas och ses som en attraktiv lösning på en för kunden aktuell och problematisk situation.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Ragnar, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070 817 11 16, mejl: martin.ragnar@axolotsolutions.com
 

Dokument & länkar

Axolot ska genomföra fördjupade tester med reningstekniken hos kund inom livsmedel

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.