Axolot Solutions stärker patentportföljen

Axolot Solutions stärker patentportföljen

Axolot Solutions har beviljats patent i Europa på en del i sin reningsteknik.

Axolot Solutions verksamhet centreras kring den egenutvecklade och patenterade vattenreningstekniken AxoPur®. I dagarna har Europa-patentverket godkänt ett nytt patent med bäring på reningstekniken. ”Beslutet är väntat men icke desto mindre glädjande och är ett fint kvitto på bolagets innovationskraft. Vi jobbar aktivt med patent och detta nya patent stärker vår samlade patentportfölj”, säger Martin Ragnar, VD och koncernchef för Axolot Solutions, i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Ragnar, CEO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 16, mejl: martin.ragnar@axolotsolutions.com
 

Dokument & länkar

Axolot Solutions stärker patentportföljen

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.