Axolot Solutions tecknar avtal med Borås Energi och Miljö

Axolot Solutions tecknar avtal med Borås Energi och Miljö

Axolot Solutions har ingått ett hyresavtal med Borås Energi och Miljö som kommer att hyra en containerbaserad AxoPur® anläggning för att rena tvättvatten.

Uppstart förväntas ske runt årsskiftet. Inledningsvis kommer tvättvatten att renas men i kommande skeden kan det även bli aktuellt att rena andra vattenflöden, exempelvis förorenade lakvatten. Enheten som nu ska hyras ut är den första av Axolots uppgraderade mobila standardenhet för flöden på 1-15 m3 per timme.

”Anläggningen i Borås är den första av vad vi tror kan komma att bli många containerbaserade AxoPur-anläggningar av standardtyp och utgör en värdefull referens för Axolot. Vi bedömer att marknaden för kostnadseffektiva och mobila vattenreningsenheter som klarar ett brett spektrum av föroreningar är stor och växande. Dessutom tror vi att upplägget där kunden hyr anläggningen av oss kommer att vara attraktivt för många”, säger Axolots VD Lennart Holm i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions Holding AB, 070 630 85 62 eller lennart.holm@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Axolot tecknar avtal med Borås Energi och Miljö

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet i Norge och Finland genom dotterbolag i respektive land. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se.