Axolot Solutions tecknar avtal med Carl F

Axolot Solutions tecknar avtal med Carl F

Axolot och avfalls- och återvinningsföretaget Carl F i Malmö har ingått ett hyresavtal avseende en nyckelfärdig AxoPur® anläggning för rening av dagvatten vid Carl F’s sorteringsanläggning i Malmö.

Anläggningen förväntas tas i drift omgående och kommer att ha en kapacitet på 3 m3 per timme. Avtalet omfattar även ett serviceavtal för löpande utbyten av reaktorer och underhåll. Efter en utvärderingsperiod, där volym- och reningsbehov skall utvärderas, har parterna för avsikt att ingå ett avtal avseende installation av en permanent AxoPur anläggning med högre kapacitet.

Carl F är ett företag som erbjuder avancerade återvinnings- och avfallshanteringslösningar samt en fordonsflotta för insamling och transport av olika sorters avfall. Vid sorteringsanläggningen i Malmö sorteras avfall så att de olika fraktionerna kan återvinnas eller levereras som råvaror till en lokal eller global marknad. Carl F anlitas av stora och små livsmedelsbutiker, privatpersoner och bostadsrättföreningar, byggföretag, köpcentrum, större industrier och kommuner.

Ordervärdet för Axolot för hyreslösningen är i sig relativt begränsat och beror av hyrestiden, vilken i sin tur kan påverkas av tiden fram till att avtal för en permanent installation eventuellt ingås och, slutligen, om och när en sådan anläggning tas i drift.

”Fokus ökar alltmer på miljöpåverkan från olika sorters utsläpp av förorenade vatten i form av dagvatten från olika verksamheter. Marknaden för denna typ av applikationer kan förväntas växa drastiskt under kommande år varför det är mycket glädjande att Axolot nu får leverera en första anläggning till denna sektor. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Carl F som vi upplever som en proaktiv och innovativ aktör inom sitt verksamhetsområde”  säger Axolot’s Lennart Holm i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lundin, VD och koncernchef Axolot Solutions Holding AB, 070 323 11 06 eller anders.lundin@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Axolot hyresavtal med Carl F

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.