Axolot Solutions tecknar avtal med Jernhusen

Axolot Solutions tecknar avtal med Jernhusen

Axolot har sålt en nyckelfärdig AxoPur® anläggning för rening av tvättvatten vid Jernhusens anläggning för tvätt och sanering av tåg vid underhållsdepån i Malmö.

Anläggningen förväntas tas i drift om ungefär 4-5 månader och den kommer att ha en kapacitet på 4 m3 per timme. Avtalet omfattar även ett serviceavtal för löpande utbyten av reaktorer.

Jernhusen är specialiserade på fastigheter nära järnvägen och som en del i detta så ägs, förvaltas och utvecklas underhållsdepåer för tåg. Jernhusen är största aktör på området i Sverige och har idag 21 depåfastigheter på 13 orter från Malmö till Luleå.

Ordervärdet för Axolot på den nu erhållna ordern uppskattas till drygt 2 MSEK.

”Vi är stolta över att nu få leverera en första AxoPur anläggning till Jernhusen. Kraven på rening av såväl process- som dagvatten ökar runtomkring i Sverige och för dessa applikationer så blir det alltmer uppenbart att Axolot kan erbjuda en mycket effektiv lösning avseende såväl reningsgrad som kostnader.  Vi uppskattar det förtroende som Jernhusen med sina höga miljöambitioner visar oss genom denna order. Vi kommer att se till att de blir mer än nöjda med denna första installation och hoppas naturligtvis att få uppföljande order” säger Axolots VD Lennart Holm i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070-630 85 62, mejl: lennart.holm@axolotsolutions.com

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2023 kl 07:25 CET.

Dokument & länkar

Axolot Solutions tecknar avtal med Jernhusen

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se.