Axolot Solutions tecknar avtal med Sandahlsbolagen

Axolot Solutions tecknar avtal med Sandahlsbolagen

Axolot har sålt en nyckelfärdig AxoPur® anläggning för rening av förorenade vatten som tas emot och hanteras vid Sandahls verksamhet i Värnamo. Anläggningen som förväntas kunna tas i drift om 3-4 månader kommer initialt att ha en kapacitet på 8 000 m3 per år men den är förberedd för en dubblering. Avtalet omfattar även ett serviceavtal för löpande utbyten av reaktorer.

Sandahlsbolagen är en familjeägd logistikkoncern med 700 anställda och en omsättning på ca 2 miljarder SEK. Bolaget erbjuder bland annat godstransporter på bil och järnväg, entreprenadtjänster med mera. Koncernen har en uttalad hög ambition när det gäller hållbarhet och miljö vilket bland annat visas av det faktum att man nu investerar i en AxoPur anläggning för rening av förorenade vatten som tas emot och hanteras på uppdrag av bolagets kunder. Ordervärdet uppskattas till 1.3 MSEK.

”Vi uppskattar det förtroende som Sandahlsbolagen med sina höga miljöambitioner visar oss genom denna order på en nyckelfärdig AxoPur anläggning. Vi kommer att se till att de blir mer än nöjda med denna installation. Det är oerhört glädjande att kunna konstatera att nyfikenheten och intresset för vår unika och effektiva teknologi ökar dag för dag. Vi är bara i början på en resa där vår mission är att aktivt bidra till en mer hållbar värld där rent vatten är en helt avgörande faktor” säger Axolots VD Lennart Holm i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070-630 85 62, mejl: lennart.holm@axolotsolutions.com

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2022 kl 20:05 CET.

Dokument & länkar

Axolot Solutions tecknar avtal med Sandahlsbolagen

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se.