Axolot Solutions tecknar avtal med större tillverkare av förpackningspapper

Axolot Solutions tecknar avtal med större tillverkare av förpackningspapper

Axolot Solutions har tecknat avtal med en större tillverkare av förpackningspapper, om rening av vatten i relation till företagets returmassalinje. 

Försöken kommer att genomföras under oktober månad och inkluderar Axolots patenterade AxoPur®-teknologi. Syftet är på sikt att få till stånd en ökad grad av systemslutning, och därmed minska utsläpp av organiskt material till havet.  

För ytterligare information kontakta:
Marie Landfors, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 072-198 76 50, mejl: marie.landfors@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Release

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.