Axolot Solutions tecknar provkörningsavtal med slipmassatillverkare i Norge

Axolot Solutions tecknar provkörningsavtal med slipmassatillverkare i Norge

Axolot Solutions har tecknat ett provkörningsavtal med slipmassatillverkaren Vafos Pulp A/S i Norge.  

Provkörningen kommer att utföras med Axolots patenterade vattenreningsteknik AxoPur®, och genomförs i syfte att undersöka möjligheterna att hjälpa Vafos att reducera sina utsläpp av syreförbrukande ämnen i sitt processvatten. Avtalet innebär att Axolot tar steget in på den norska marknaden för första gången, och tar därmed ett viktigt steg mot att ha Norden som sin givna hemmamarknad. Företaget har i och med detta avtal affärer i såväl Sverige som Finland, Danmark och Norge.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Landfors, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 072-198 76 50, mejl: marie.landfors@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Release

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.