Axolot Solutions utser Marie Landfors till ny VD

Axolot Solutions utser Marie Landfors till ny VD

Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB (publ) har utsett Marie Landfors till VD med verkan från 1 juni 2019. Hon ersätter därmed Mårten Olausson som för närvarande innehar denna position.

”Vi är mycket glada att vi lyckats attrahera Marie Landfors som ny VD. Hon är en omvittnat teknikkunnig och drivande ledare med förmåga att skapa engagemang. Marie har en bred erfarenhet, inte minst från förändringsprocesser och uppbyggnad av effektiva kommersiella organisationer inom teknikintensiva verksamheter. Vi ser henne därför som mycket lämpad som VD i den fas där bolaget nu befinner sig. Vi behöver accelerera vår kommersiella utveckling och jag är övertygad om att Marie kommer att tillföra ovärderlig kompetens och kraft till Axolot. Jag vill samtidigt tacka Mårten Olausson för hans tid i bolaget och hans engagerade arbete med att etablera och bygga upp bolaget fram till idag”, säger Lennart Holm, styrelsens ordförande.  

Marie Landfors är civilingenjör med inriktning mot massa- och pappersteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm där hon tog examen 1990. Hon har även läst ekonomi vid Uppsala universitet.

Hon kommer närmast från en position inom AkzoNobel i Amsterdam där hon var projektansvarig för den strukturella separationen av affärsområde Specialty Chemicals, vilken AkzoNobel nu sålt till riskkapitalbolaget Carlyle. Innan dess har Marie under sin internationella karriär varit verksam i flera länder inom ett spektrum av områden, bland annat processteknik och vattenrening, investeringsverksamhet, management consulting och inte minst inom marknadsföring och försäljning. Hon har arbetat i större internationella koncerner som SCA, Akzo Nobel, Ernst & Young Management Consulting och Stenagruppen, men också åt nischade aktörer som Hogia och som egen företagare.

Det ska bli oerhört spännande att nu få kliva in som VD för Axolot och leda ett högmotiverat och oerhört kunnigt team. Axolots teknologi tillför något nytt och viktigt i en tid då miljö- och resursfrågor står i centrum. Jag ser fram emot att i nära samarbete med våra kunder få arbeta för effektivare och mer hållbara lösningar runt vattenhantering, en kritisk samhällsfråga”, säger Marie Landfors.

Mårten Olausson lämnar sin position som VD vid utgången av maj i samband med att Marie Landfors tillträder.

För ytterligare information kontakta:

Lennart Holm, Styrelseordförande, +46 (0)70 630 8562 eller lennart.holm@lehdab.com

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2019 kl. 17:45 CEST.


Dokument & länkar

Release

Om Axolot Solutions Holding AB

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.