Förändring i ledningsgruppen i Axolot Solutions

Förändring i ledningsgruppen i Axolot Solutions

Som ytterligare en del av beslutet att samordna vissa roller i ledningsgruppen, till följd av det försämrade marknadsläget, har Axolot Solutions beslutat att tjänsten som CTO ska utgå.

Den anpassning av Axolots organisation som meddelades den 25 mars har lett till ytterligare en ändring i sammansättningen av dess ledningsgrupp. Ledningsgruppen kommer framöver att bestå av VD, CFO och forskningschef, och senast från augusti månad kommer VD och forskningschef att vara en kombinerad roll. Tjänsten som CTO kommer att utgå och Daniel Holm kommer att lämna företaget efter uppsägningstiden.

”Vi vill rikta ett stort tack till Daniel Holm för hans betydande insatser för företagets uppbyggnad, produktutveckling såväl som målmedvetna marknadsbearbetning. Vår produkt är nu klar för beställning och leverans och företaget är väl rustat ur produktsynpunkt för en kommande kommersialisering. Daniels goda kemikunskaper är något som våra kunder har uppskattat över tid, och som jag är övertygad om nu kommer andra till del framöver.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Landfors, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 072-198 76 50, mejl: marie.landfors@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Release

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.