Julhälsning från Axolot Solutions VD

Julhälsning från Axolot Solutions VD

Så är det jul igen, liksom varje år så rusar tiden helt plötsligt när vi närmar oss jul. Det är tusen saker som ska hinnas med både på jobbet och hemma. Det gäller också hela teamet i Axolot som kör med full fart hela vägen fram till julhelgen då vi tar ett par dagar ledigt.

Vad är det då som upptar oss just nu? Mycket tid upptas av pågående monteringsarbeten för anläggningarna hos Omni Polymers och Jernhusen. Bägge är planerade för uppstart under januari. Även om det är stressigt så löper projekten på enligt plan och det ska bli mycket spännande att få köra igång anläggningarna och överlämna dem till våra kunder.

Under senhösten och fram till nu så har vi också lagt ett stort arbete på att utarbeta CE-märkning för våra standardsystem i syfte att säkra att de anläggningar vi bygger är helt säkra att använda samtidigt som det ska finnas pedagogiska och utförliga instruktioner för hur de ska köras och underhållas. Parallellt så pågår en process för att etablera ett strukturerat kvalitetssystem för hela verksamheten. Detta kommer att utgöra grunden för kommande processer i syfte att ISO certifiera verksamheten.

På marknadssidan så har våra demo- och pilotanläggningar körts mer eller mindre på heltid ute hos våra kunder. Vi har också byggt en första mobil anläggning som enkelt kan ställas ut hos kunder för att lösa temporära behov av vattenrening. Vi ser att det finns en stor marknad för denna typ av mobila enheter i takt med att kraven på att rena vatten ökar, exempelvis i samband med bygg- och entreprenadarbeten eller vid olyckor och bränder.

Vi har igång flera mycket spännande projekt som jag är övertygad om kommer att omsättas i försäljning av nya anläggningar, det gäller såväl i Sverige som i Norge. Det kan kännas frustrerande att det ofta tar så lång tid från första framgångsrika test med AxoPur tills ett kontrakt kan säkras. Det gäller inte minst i dessa tider av osäkerhet där våra kunder i det längsta försöker att avvakta med investeringar. Dock ska noteras att de större projekt som vi arbetat med under lång tid fortsatt lever och att de i högsta grad är aktuella.

Axolot är ju fortfarande ett litet bolag med begränsade resurser, samtidigt så ser vi att det finns en stor marknad där vi har riktigt bra lösningar att erbjuda. Som vi talat om tidigare så arbetar vi utifrån en affärsmodell där vårt mål är att etablera aktiva samarbeten med starka partners. Tanken är både att kunna erbjuda kompletta lösningar och att expandera geografiskt. Vi har flera dialoger igång och jag tror mig kunna utlova flera mycket spännande nyheter redan i början av nästa år.

Jag vill tacka alla våra duktiga medarbetare, kunder, leverantörer och samarbetspartners för året som gått. Det har varit spännande och jag kan konstatera att 2023 varit året då vi fått ett kommersiellt genombrott. Nu ser vi fram emot att accelerera denna utveckling under 2024, det ser bra ut!

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Lennart Holm
 

VD och koncernchef
Axolot Solutions Holding AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions Holding AB, 070 630 85 62 eller lennart.holm@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Julhälsning Axolot Solutions 2023

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.