Kommuniké från extra bolagsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ) den 19 december 2019

Kommuniké från extra bolagsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ) den 19 december 2019

Idag, den 19 december 2019, hölls extra bolagsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Extra bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter samt beslutade att, i enlighet med Valberedningens förslag, välja Peter Lysell som ny styrelseledamot. Det beslutades också i enlighet med Valberedningens förslag att Peter Lysell ska vara styrelseordförande till slutet av årsstämman 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Lysell, tillträdande Styrelseordförande, tel: 0703 605 230, mejl: peter.lysell@sharinginsight.com

Dokument & länkar

Release

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.