Lyckad uppstart av Axolot Solutions största anläggning hittills

Lyckad uppstart av Axolot Solutions största anläggning hittills

Axolots nyinstallerade vattenreningsanläggning vid Omni Polymers plaståtervinningsindustri i Ängelholm har nu tagits i drift. Detta i samband med att Omni Polymers återstartade sin produktion efter en omfattande ombyggnad. Uppstarten av AxoPur® anläggningen har gått helt enligt plan och det kunde konstateras att reningen fungerade från start.

Enheten har designats för en reningskapacitet på 40 m3 tvättvatten per timme och den kunde redan efter någon timme leverera en hög reningsgrad vid en kapacitet som översteg designkapaciteten. Detta innebär att kunden ges en potential för kommande produktionsökningar.

Omni Polymers anläggning är unik då den baseras på 100% återvunnet plastavfall från hushåll. Det är den enda anläggningen i Sverige som upparbetar denna extra utmanande råvara. Plastavfall från hushåll innehåller ett brett spektrum av olika smutsiga och otvättade sorters plast. Detta i kombination med att 100% av tvättvattnet recirkuleras innebär att komplexiteten och kraven på vattenreningen är extremt höga. Här har det redan visat sig att den nu idrifttagna AxoPur anläggningen klarar att rena och recirkulera 100% av tvättvattnet, dessutom till en lägre driftskostnad än beräknat. Dessutom indikerar initiala data att den kvalitet som nu kan uppnås på Omni Polymers återvunna plastgranulat är bättre än någonsin tidigare.

”Det har varit en hektisk period för oss att få allt på plats och starta upp anläggningen. Vi är nu inne i en intrimningsperiod där vi jobbar med fortsatta optimeringar och injusteringar tillsammans med Omni Polymers, som parallellt bedriver en process för att trimma in sin uppgraderade plastlinje. Genom denna installation har vi nu en fått en viktig referensanläggning för kommande kunder”, säger Patric Kvist och Jonas Vessfjord, ansvariga för uppstarten, i en gemensam kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Hagelqvist, COO, Axolot Solutions AB, 070 645 40 37 eller lennart.hagelqvist@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Lyckad uppstart av Axolot Solutions största anläggning hittills

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.