Rättelse av föregående pressmeddelande: Axolot Solutions erhåller order för leverans av AxoPur®-anläggning till livsmedels-producent i västra Finland

Rättelse av föregående pressmeddelande: Axolot Solutions erhåller order för leverans av AxoPur®-anläggning till livsmedels-producent i västra Finland

Axolot Solutions Finland Oy, helägt dotterbolag inom Axolot Solutions-koncernen, har erhållit en order att leverera en anläggning som bygger på bolagets teknologi för vattenrening, AxoPur®, till en livsmedelsproducent i västra Finland. Ordern är inledningsvis värd ca 0,5 MSEK och anläggningen kommer att levereras och driftsättas under andra kvartalet 2019.

AxoPur-anläggningen kommer att användas för att rena avloppsvatten från kundens anläggning för livsmedelsproduktion under en initial period om sex månader. Om försöket faller väl ut kommer anläggningen att bli permanent. Axolot och kunden inleder dessutom ett utvecklings-samarbete i syfte att utvärdera om AxoPur-teknologin kan användas för rening och recirkulation av internt processvatten vid kundens produktionsanläggning.

– Jag är mycket glad och nöjd över att vi fått denna inledande order, säger Mårten Olausson, CEO för Axolot Solutions Holding AB. Kunden är verksam inom ett för Axolot nytt och mycket intressant segment som dessutom växer kraftigt i hela världen. Att man valt en anläggning baserad på AxoPur-teknologin är ett tydligt tecken på teknologins bredd och användbarhet inom många olika applikationer.

För ytterligare information kontakta:
Mårten Olausson, CEO Axolot Solutions, tel 070–5840617, mejl: marten.olausson@axolotsolutions.com

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2019 kl 08:00 CET.

Dokument & länkar

Release

Om Axolot Solutions Holding AB

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.