Renare vatten en allt större miljöfråga

Renare vatten en allt större miljöfråga

Axolot Solutions – Nyhetsbrev

Axolot Solutions verkar, genom sitt koncept för industriell vattenrening, inte enbart på den tekniska och kommersiella arenan. Frågan om tillgång på tillräckliga mängder av rent vatten har också en mycket tydlig politisk dimension. Faktum är att vattenfrågan har bäring på samtliga 17 av de globala mål för hållbar utveckling som Förenta Nationernas Generalförsamling beslutat om, med siktet inställt på 2030. Mot den bakgrunden är det snarast förvånande hur lite av det offentliga samtalet som faktiskt handlar om vatten och likaså att det inte görs tillräckliga ansträngningar för att definiera gemensamma samhällsutmaningar och åtgärder på området. I Finland kommer Axolot den närmaste tiden att göra en samlad uppvaktning av flera olika politiska partiers företrädare för att diskutera vattenfrågan och dess angelägenhet.

En grupp av föroreningar som länge negligerats är de så kallade PFAS-ämnena. 5 000 olika ämnen brukar hänföras till gruppen som kännetecknas av att vara allmänt oreaktiva och mycket långlivade organiska ämnen. Ämnen ur gruppen har använts i bland annat brandskum, vilket gjort att man idag finner ämnena snart sagt över hela jordklotet och i alla typer av vatten. Störst är utmaningarna med PFAS-föroreningar kanske i relation till gamla brandövningsplatser. Axolot har nyligen tillsammans med forskningsinstitutet RISE och flygplatsägaren Swedavia ansökt om medel från Vinnova för ett gemensamt utvecklingsprojekt kring just rening av PFAS-ämnen.

Axolot har ett flerårigt samarbetsavtal med KCL – den finländska pappers- och massaindustrins centrallaboratorium, utanför Helsingfors – och där fortsätter framgångsrika försök med rening av avloppsvatten från bestrykning av papper. Försöken sker med en pilotutrustning där många olika typer av smetar och tvättvatten provas i mindre serier, vilket medför att reningsutmaningarna för Axolot och företagets AxoPur®-teknik blir mångskiftande. ”Vi har trots variationerna i inkommande vatten lyckats göra denna vattenrening till en kontinuerlig process och vi har fått ett verkligt och fint bevis på teknikens robusthet”, säger Sirkku Rönkä, VD för Axolot Solutions i Finland.

Parallellt fortsätter den aktiva marknadsbearbetningen i Sverige och Finland. Provkörningar pågår på flera ställen och nya provkörningar planeras hos nytillkomna kunder. Leveransen av det första kommersiella AxoPur-systemet förbereds, och modellprogrammet färdigutvecklas med avseende på semiautomation, allt i enlighet med tidigare pressmeddelanden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Ragnar, CEO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 16, mejl: martin.ragnar@axolotsolutions.com
 

Dokument & länkar

Release

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.