Rollförändringar och byte av VD i Axolot Solutions

Rollförändringar och byte av VD i Axolot Solutions

Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB har i samråd med nuvarande VD Martin Ragnar idag beslutat att han går in i en ny roll som vice VD med ansvar för teknologi och utveckling. Till ny VD utses nuvarande styrelseledamoten Lennart Holm.

Förändringen träder i kraft den 1 oktober och är en följd av att styrelsen önskar accelerera kommersialiseringen av Bolagets produkter och erbjudanden, vilket blir VD:s primära fokus. Samtidigt måste utvecklingen av bolagets teknologier och lösningar fortsätta med kraft, detta kommer att vara Martin Ragnars primära uppgift.

– Som VD har Martin Ragnar på ett engagerat och strukturerat sätt tagit Axolot genom en utmanande period där Corona-pandemin inneburit kraftigt begränsade möjligheter till införsäljning av projekt mot industrin. Nu öppnar marknaden upp igen och då är det helt avgörande att vi får ut fler kommersiella anläggningar i drift. Styrelsen är tacksam över att Lennart Holm nu tar sig an rollen som VD med fokus på kommersialisering. Vi är övertygade om att detta är bästa tänkbara lösning givet Lennart Holms bakgrund och erfarenhet från såväl processindustri som entreprenörsdrivna bolag. Förändringen innebär dessutom att Martin Ragnar tillåts fokusera på teknologifrågorna, vilket vi ser som oerhört värdefullt givet hans unika kompetens inom vårt verksamhetsområde, säger Peter Lysell, styrelsens ordförande.

Lennart Holm är civilingenjör i kemiteknik med vattenkemi som specialområde och har under många år arbetat i olika ledande positioner inom processindustrin och som entreprenör med huvudfokus på teknikbolag. Han är en av grundarna till Axolot Solutions.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Lysell, Styrelseordförande, tel: 070-360 52 30, mejl: peter.lysell@sharinginsight.com

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2021 kl 16:50 CET.

Dokument & länkar

Rollförändringar och byte av VD i Axolot Solutions

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.