Statens geotekniska institut beviljar projektmedel för studie om PFAS-rening

Statens geotekniska institut beviljar projektmedel för studie om PFAS-rening

Axolot Solutions har tillsammans med Swedavia och RISE beviljats medfinansiering från Statens geotekniska institut (SGI) för en studie av kostnadseffektiv rening av PFAS-ämnen.

PFAS, per- och polyfluorerade alkansubstanser, är en grupp av 5000 kemiskt snarlika ämnen som på senare tid uppmärksammats alltmer. Nyligen dömdes Ronneby kommun att betala skadestånd till invånare vars dricksvatten innehållit höga halter av PFAS.

PFAS har använts i olika sammanhang – i allt från brandskum till papper och textilier. När ämnena började tillverkas kring 1950 var den allmänna uppfattningen att de var ofarliga. Idag vet vi att så inte är fallet och de kan ha en mängd olika negativa hälsoeffekter.

– Där koncentrationen är hög blir hälsoriskerna givetvis större. Därför är det angeläget att rena bort dem och att göra det på ett kostnadseffektivt sätt. Att SGI nu beviljar projektmedel visar att frågan om PFAS nu börjar tas på riktigt allvar, säger Martin Ragnar, vd och koncernchef för Axolot Solutions.

I det nu förestående projektet ska Axolots teknik först rena vattnet. Därefter ska det slutpoleras med aktivt kol. Projektet genomförs i samarbete mellan forskningsinstitutet RISE, Swedavia och Axolot och medfinansieras av Statens geotekniska institut. Arbetet inleds omedelbart och projektet avslutas i februari 2022. Genom projektet kommer Axolot att fördjupa kunskaperna om hur olika PFAS-substanser påverkas av den egna AxoPur-reningen samt få tillfälle att studera effektiviteten av kombinationen av AxoPur och olika slutpoleringar med aktivt kol.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Ragnar, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070 817 11 16, mejl: martin.ragnar@axolotsolutions.com
 

Dokument & länkar

Statens geotekniska institut beviljar projektmedel

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.