Succé för Axolots första anläggning i Finland

Succé för Axolots första anläggning i Finland

Axolot Solutions första industriella vattenreningssystem har nu varit i drift sedan sommaren 2018, detta vid Colombier Finlands bestrykningsanläggning i Pyttis, Finland. Erfarenheterna sedan starten är mycket goda, vilket framgår vid ett samtal med Carl-Erik Guttormsen, Colombier Finland Area Director.

Det är nu mer än sex månader sedan Colombier Finland började använda Axolot Solutions AxoPur®-teknik för att rena sitt utgående processvatten. Fungerar anläggningen som förväntat?

– Ja, AxoPur-enheten används idag för att rena allt utloppsvatten från vår kartongbestrykningsprocess. Sedan vi tog anläggningen i drift har miljöbelastningen från vår verksamhet minskat radikalt, vilket är helt i linje med tanken med vår gröna produkt Colombier Barrier Coating.

Vad var det som gjorde att ni valde att investera i förbättrad rening av ert processvatten?

– Från början handlade det om att rena tvättvattnet från bestrykningsprocessen för att uppfylla de krav som ställts på oss från de lokala myndigheterna när det gäller innehållet i vårt avloppsvatten.                         

Hur kom det sig att ni valde AxoPur-tekniken?

– Vi tittade på ett antal tekniska lösningar, även traditionella elektroflotationssystem. Vi valde AxoPur-processen för att den är snabb, kompakt och på ett smart och enkelt sätt kan anslutas till den befintliga processutrustningen. Axolot erbjöd flexibel testning och tekniskt stöd under uppstarten, vilket också var en fördel. En avgörande faktor var även det faktum att vi med AxoPur fick möjlighet att recirkulera och därigenom återanvända det renade vattnet som processvatten i kartongbestrykningen.

Vad anser du om kostnaderna – har AxoPur resulterat i några besparingar för Colombier Finland?

– Tidigare tvingades vi transportera en stor del av avloppsvattnet till en extern reningsanläggning för behandling. När vi nu renar själva blir kostnaden betydligt lägre. Dessutom finns det image-fördelar av att vi använder AxoPur-tekniken och att vi till och med kan recirkulera vårt processvatten, vilket tidigare var omöjligt. Dessa fördelar är lika viktiga som direkta kostnadsbesparingar.

Är du nöjd med AxoPur?

– Jag är väldigt nöjd. Faktum är att vi har fått positiv feedback från de lokala myndigheterna som noterat att belastningen på det kommunala reningsverket minskat. De har sett tydliga förbättringar sedan vi tog AxoPur-enheten i bruk.

Ser du några potentiella användningsområden för AxoPur-tekniken i andra branscher?

– Ja, alla processindustrier som använder större mängder vatten borde installera en AxoPur-anläggning. Det finns stora möjligheter att minska vattenförbrukningen, men också att spara energi. Den momentana reningsprocessen gör att det blir möjligt att återanvända processvattnet när det fortfarande är varmt. Men AxoPur kan också vara till nytta för mindre industrier där process- eller avloppsvatten idag inte kan renas på plats utan måste transporteras för behandling i separata avloppsreningsanläggningar.

Skulle du rekommendera andra företag att investera i en AxoPur-anläggning?

– Ja, jag har faktiskt redan berättat om tekniken för flera lokala företag och många har besökt oss för att med egna ögon se hur AxoPur-tekniken fungerar.

Tack så mycket för pratstunden. Det är ju en riktig solskenshistoria där Axolot hjälpt till att spara pengar åt er samtidigt som man gör något positivt för miljön.

För ytterligare information kontakta:
Mårten Olausson, CEO Axolot Solutions, tel 070–5840617, mejl: marten.olausson@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

AXOLOT NEWS Svenska 1-2019

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.