Category
Nyhet

Axolot Solutions genomför åtgärder med anledning av rådande marknadsläge

Med anledning av det kraftigt försämrade marknadsläget, som en följd av Corona-viruset, har Axolot Solutions fattat beslut om att genomföra åtgärder för att anpassa organisationen till de nya förutsättningarna.

 

Läs hela pressmeddelandet här