Category
Nyhet

Nu är vi igång!

Som tidigare meddelats har Fortum Waste Solutions – ett av Europas ledande företag när det gäller behandling och återvinning av farligt avfall och förorenade jordmassor – valt att i industriell skala och i fält utvärdera AxoPur®-teknologin som ett process-steg i sin banbrytande metod för att rengöra starkt förorenad mark, Multi-purpose On-site Phase Separator, MOPS.

 

I slutet av förra veckan tvättades det första materialet i Fortums MOPS-anläggning. I den här veckan har Axolot Solutions framgångsrikt startat upp sin i somras installerade AxoPur®-utrustning, vilken alltså används för att rena och recirkulera det tvättvatten som används i MOPS. Igångkörningen har skett enligt plan, och fortsatt provdrift sker under hösten.