Category
Nyhet

Så kan vi få bort PFAS från våra vatten

 

”PFAS är en grupp av ämnen som kännetecknas av att de är oreaktiva samtidigt som de är vattenlösliga. Själva förkortningen står för per- och polyfluorerade alkylsubstanser. Totalt rymmer gruppen omkring 5000 olika ämnen.”

 

Läs debatten här.