Category
Nyhet

Samarbete med åländsk kund inom bioavfall

Axolot Solutions har under första kvartalet 2020 inlett ett djupare samarbete med två nya kunder i Finland. Den ena av dessa heter Ålbiocom AB och är ett litet familjeägt bolag på Åland som specialiserat sig på att behandla fraktioner av bioavfall från hushåll och företag.

 

Slutfasen av materialhanteringen är kompostering av behandlat material i öppen sträng på asfalterade ytor. Den nederbörd som faller över ytorna löser upp organiskt material, näringsämnen och mineraler som finns i materialet. Det vatten som uppstår, lakvatten, ska behandlas för att uppnå vissa egenskaper som ställs av ansvarig myndighet innan det kan ledas vidare från anläggningen till en våtmark. Företaget har en befintlig bio-kemisk rening sedan tidigare, som är arbetsdryg och utmanande för att hantera de cirka 5 000 m3 vatten som samlas på årsbasis. Nu söker företaget tillsammans med Axolot Solutions nya lösningar för rening av lakvattnet. Under det fyra månader långa projektet som företagen ingått avtal om samlas information som ska leda till att man hittar bästa utformningen och processerna för en kommersiell lösning.

 

Bengt Karlsson, som driver Ålbiocom AB, har alltid värnat om att minimera miljöpåverkan och ser elektrokoagulering som en potentiell lösning som gör det lättare och mer flexibelt att uppnå ställda kvalitetsmål. Teknologin kan eventuellt även erbjuda möjlighet att expandera tjänsteportföljen genom att ta emot nya fraktioner avfall i form av förorenat vatten från andra företag, men först fokuserar man på de utmaningar som lakvattenkvaliteten ger.

 

Ålbiocom arbetar gärna tillsammans med en leverantör som gör att man gemensamt kan driva utvecklingen, och säger att möjligheten att få en hantering anpassad till företagets behov med den teknologi som Axolot Solutions erbjuder är en attraktiv lösning.

 

På bilden syns, från vänster: Ralf Häggblom och Bengt Karlsson Ålbiocomp AB samt Jani Penttinen Axolot Solutions Finland Oy