Category
Nyhet

Seminarium i Mariehamn

Axolots första vattenreningsanläggning på Åland har nu varit i drift i 6 månader hos en mycket nöjd kund. Andra potentiella kunder med utmaningar inom vattenrening på Åland har kontaktat oss och visat intresse för Axolots teknologi. Axolot Solutions i Finland arrangerade därför ett seminarium för intresserade kunder hos Lotsbroverket i Mariehamn den 12e december. På seminariet diskuterades rening av lakvatten från deponi, rening av oljehaltiga vatten och slaktvatten, främst hur man tar bort blod ur processvattnen, alltså några av de områden där Axolot besitter nyckelkompetens för industriell vattenrening. I samband med seminariet gjordes ett besök på vår referensanläggning på Åland, mycket uppskattat av våra nya potentiella kunder och detta bäddar för nya pilotkörningar under våren på Åland.  Vi ser fram emot nya kundsamarbeten på Åland framöver!

 

Foto taget på Lotsbroverket i Mariehamn, stadens kommunala vattenreningsverk.

På bilden från vänster: Sirkku Hisinger, Axolot Finland, Jouni Huhtala, Mariehamns Stad, Mikael Åbacka Axolot Finland, Bengt Karlsson Ålandskomposten AB, Ralf Häggblom Ålandskomposten AB, Jesper Svanfeldt Svinryggen AB