Axolot utvärderas för rening av sulfidrika gruvvatten

Axolot Solutions deltar i Miljöstrategiska forskningsstiftelsen MISTRA:s forskningsprogram Terraclean tillsammans med bl.a. Lovisagruvan. Programmet som leds från KTH syftar till att ta fram nya lösningar för vatten- och luftrening.

En aktuell applikation är rening av förorenade vatten som bildas vid gruvbrytning bl.a. som en följd av att sulfidrika malmer kommer i kontakt med luft, varvid sulfiden oxiderar och bildar svavelsyra. Lovisagruvan är kanske Sveriges minst kända större gruvföretag, om än i en helt annan och mindre storleksordning än drakarna LKAB och Boliden. I företagets verksamhet, som framförallt utvinner zink i den egna gruvan i Bergslagen, så är problematiken runt förorenade vatten från brytning av just sulfidrika malmer i högsta grad relevant.

Programmet öppnar upp möjligheten för lösningsägare såsom Axolot att möta problemägare av olika slag för att både diskutera möjliga och smarta lösningar på reningsproblem, men också genomföra praktiska reningsförsök. En lika självklar som viktig komponent i samband med sådana reningsförsök är en gedigen utvärdering av resultaten av försöken. Under senhösten har Axolot genomfört reningsförsök med lovande resultat tillsammans med Lovisagruvan på gruvans vatten. Borttagning av zink står i fokus för försöken som syftar till att ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag till Lovisagruvan inför framtida möjliga beslut om en ombyggnation av befintlig reningsprocess.