Category
Nyhet

Kärleken till havet

Fifax är en av Axolot Solutions’ kunder, på Åland, som arbetar med hållbar fiskodling på land. Det är i en s.k. ultra-RAS-anläggning, dvs med extremt låg vattenförbrukning per kg producerad fisk. Åland har ett strängt system för miljötillsyn, och Fifax kom till Axolot förra året för att hitta lösningar på rening av slakterivattnet för att få producera fisk. Vi fick en pratstund med deras tekniska och operativa chef, Tommy Andersson.

 

Vilka är era avsättningsmarknader för fisken?

Vår huvudmarknad är fastlands-Finland till 90%, men vi sneglar på Sverige också så fort vi har kommit upp i full kapacitet. I slutet på året ska vi upp i närmare 2000 ton urtagen fisk.

Vilka utmaningar har ni stött på för att få igång er hållbara fiskproduktion?

Vattenreningen har definitivt varit den största utmaningen, inga tekniska lösningar finns framme och man får utveckla  dessa lösningar själv. Åland har en av världens tuffaste miljölagstiftningar, och det har varit en utmaning. Vi har även haft en del utmaningar med byggnationer och logistik.

Hur kom ni i kontakt med Axolot?

Vi letade alternativ till bioreningsprocesser och hittade Axolot via nätet. Bioprocesser är svåra, och måste köras kontinuerligt. Vi vill köra vattenreningen intermittent. Vi har inte testat någon annan teknik. Den testanläggning vi kör nu från Axolot fungerar jättebra för oss, och vi klarar vårt reningskrav till kommunens reningsverk. Kommunen är nöjda och det är bra.

Hur ser ni på framtiden när det gäller rening av processvatten?

Vi ska upp i full kapacitet när det gäller produktionen av fisk, och det gör att vi kommer att utöka vattenreningen inom detta område något. Vi vill också automatisera reningsanläggningen från Axolot Solutions, eftersom vi i dagsläget har en person som sköter vattenreningsanläggningen. Men utöver slakterivatten finns det andra vatten som kan bli aktuella, tex processvatten som innehåller fosfor. På sikt vill vi kunna recirkulera vatten och blöda ut en viss mängd renat vatten ut i havet. Då kan vi också reglera temperaturen bättre på processvatten, förutom den reningseffekt som krävs. Men, allt är en kostnadsfråga så klart.

 

Läs gärna en artikel om Fifax, i Ålandstidningen, ladda ner artikeln här