Nyheter

2023-11-28

Axolot Solutions har nu påbörjat montaget av den nya anläggningen hos Omni Polymers

Axolot har nu påbörjat montaget av den nyckelfärdiga AxoPur® anläggningen hos Omni Polymers i Ängelholm. Anläggningen förväntas tas i drift under januari månad och då rena processvatten från kundens återvinningsanläggning för plastavfall.Omni Polymers är en pionjär inom området återvinning av...
Läs mer
2023-11-17

Axolot Solutions Holding AB (publ) offentliggör utfall i riktade emissioner av aktier och teckningsoptioner

Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Axolot Solutions” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet i de riktade emissioner av aktier och teckningsoptioner till samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget som den extra bolagsstämman den 17 november 2023 beslutat om efter förslag från...
Läs mer
2023-11-17

Kommuniké från extra bolagsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ) den 17 november 2023

Idag, den 17 november 2023, hölls extra bolagstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om riktad nyemission till styrelseledamöter och ledande befattningshavare Den...
Läs mer
Kontakta oss gärna via vårt formulär, mail eller telefon.

Axolot Solutions levererar lösningar!

”Vi levererar en lösning för rening och cirkulation av vatten som är mer kostnadseffektiv än någon annan lösning som finns på marknaden och det upptäcker kunderna”, säger Lennart Holm i Dagens PS vd-intervju.

Axolot Solutions illustrerar AxoPur®-enhet i drift

Idag kan Axolot erbjuda högeffektiv rening av ett brett register av olika processvatten vilket i sin tur möjliggör recirkulation och reduktion av vattenförbrukningen. Axolot kan ta fram anläggningar med en kapacitet från 1 upp till mer än 500 m3/timme.

Vattenfrågan är på allvar!

Hade du reagerat om 16 ha mark runt en verksamhet varit helt död? Om samma sak händer under ytan är det något få av oss ser – men likväl är det så. Här en angelägen film att titta på för att förstå vidden av de utmaningar vi som samhälle står inför. Ett är säkert: Vattnet är hotat och vi måste ta vattenfrågan på allvar nu – politiken, industrin och vi själva som medborgare.

water2

Visste du det här om vatten?

Vatten är avgörande för liv. I det vetenskapliga sökandet efter liv i solsystemet är det just vatten man letar efter. Liv kan helt enkelt inte existera utan vatten.

Föroreningar

När man ska rena ett smutsvatten är det viktigt att veta vilka föroreningar som finns i vattnet och vilka av dessa som är kritiska att rena bort.

contaminated-water2
Axolot
Photographer: Dick Gillberg

Så här fungerar vår teknik

Kärnan i våra erbjudanden är AxoPur – en kontinuerlig process baserad på principerna för elektrokoagulation varigenom smutsigt vatten blir rent.

Unika branschlösningar

Axolot Solutions är ett lösningsorienterat företag som skräddarsyr reningslösningar för industriella vatten med den egenutvecklade AxoPur-tekniken i centrum.

CNC Auto Machine milling metal steel mechanic automotive part in workshop industry factory. Industry concept.