Ägarstruktur

Ägarstruktur 2018-10-12 Antal aktier Andel av kapital, % Andel av röster, %
Mikael Åbacka & närstående 4 300 579 17,8 17,8
MLH Management 4 209 489 17,5 17,5
Banque Internationale à Luxembourg SA 1 987 976 8,3 8,3
JP Morgan Bank Luxembourg SA 1 558 786 6,5 6,5
Mats Lindstrand 1 191 276 4,9 4,9
Övriga 10 845 074 45,0 45,0
Summa 24 093 180 100,0 100,0