Ägarstruktur

Ägarstruktur 2023-03-31 Antal aktier Andel av kapital, % Andel av röster, %
Lennart Holm * 12 912 300 10,9 10,9
Banque Pictet & Cie (Europe) SA 8 966 764 7,6 7,6
Clearstream banking S.A 6 461 318 5,5 5,5
Nordnet pensionsförsäkring AB 6 403 588 5,4 5,4
Försäkringsbolaget Avanza Pension 4 427 008 3,8 3,8
Övriga 78 765 865 66,8 66,8
Summa 117 936 843 100,0 100,0

*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.