Ägarstruktur

Ägarstruktur 2023-12-31 Antal aktier Andel av kapital, % Andel av röster, %
Nordnet pensionsförsäkring AB 23 868 394 14,3 14,3
Lennart Holm * 16 391 264 9,8 9,8
Pictet & Cie (Europe) AG 8 966 764 5,4 5,4
Weseba AB 7 446 772 4,5 4,5
SI Technology Investments AB 6 610 654 4,0 4,0
Övriga 104 005 743 62,2 62,2
Summa 167 289 743 100,0 100,0

*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.