Ägarstruktur

Ägarstruktur 2022-03-31 Antal aktier Andel av kapital, % Andel av röster, %
Lennart Holm * 5 914 900 11,0 11,0
Banque Pictet & Cie (Europe) SA 4 483 382 8,3 8,3
Mikael Åbacka * 4 300 579 8,0 8,0
Mats Lindstrand Investment AB ** 2 382 552 4,4 4,4
Weseba AB c/o Per Olofsson 2 105 263 3,9 3,9
Övriga 34 610 693 64,3 64,3
Summa 53 797 369 100,0 100,0

*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav

**Mats Lindstrand är huvudman för M Lindstrand Investment AB