Ägarstruktur

Ägarstruktur 2022-07-31 Antal aktier Andel av kapital, % Andel av röster, %
Lennart Holm * 12 835 300 10,9 10,9
Banque Pictet & Cie (Europe) SA 8 966 764 7,6 7,6
Nordnet pensionsförsäkring AB 8 399 733 7,1 7,1
Clearstream banking S.A 6 461 318 5,5 5,5
Mikael Åbacka * 4 300 579 3,6 3,6
Övriga 76 973 149 65,3 65,3
Summa 117 936 843 100,0 100,0

*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.