Ägarstruktur

Ägarstruktur 2019-12-31 Antal aktier Andel av kapital, % Andel av röster, %
Mikael Åbacka * 4 300 579 16,2 16,2
Lennart Holm * 4 208 795 15,9 15,9
UBS Switzerland AG 2 637 859 10,0 10,0
Banque Internationale à Luxembourg SA 1 572 763 5,9 5,9
M Lindstrand Investment AB ** 1 191 276 4,5 4,5
Övriga 12 592 676 47,5 47,5
Summa 26 503 948 100,0 100,0

*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav

**Mats Lindstrand är huvudman för M Lindstrand Investment AB