Ägarstruktur

Ägarstruktur 2021-06-30 Antal aktier Andel av kapital, % Andel av röster, %
Lennart Holm * 5 806 611 10,8 10,8
Banque Pictet & Cie (Europe) SA 4 483 402 8,3 8,3
Mikael Åbacka * 4 300 579 8,0 8,0
Banque Internationale à Luxembourg SA 2 572 212 4,8 4,8
M Lindstrand Investment AB ** 2 382 552 4,4 4,4
Övriga 34 252 013 63,7 63,7
Summa 53 797 369 100,0 100,0

*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav

**Mats Lindstrand är huvudman för M Lindstrand Investment AB