Ägarstruktur

Ägarstruktur 2020-12-31 Antal aktier Andel av kapital, % Andel av röster, %
Mikael Åbacka * 4 300 579 16,2 16,2
Lennart Holm * 4 219 095 15,9 15,9
Banque Pictet & Cie (Europe) SA 2 241 711 8,5 8,5
Banque Internationale à Luxembourg SA 1 446 763 5,5 5,5
M Lindstrand Investment AB ** 1 191 276 4,5 4,5
Övriga 13 104 524 49,4 49,4
Summa 26 503 948 100,0 100,0

*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav

**Mats Lindstrand är huvudman för M Lindstrand Investment AB