Certified Adviser

Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att Bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare.

 

FNCA Sweden AB är Certified Adviser för Axolot Solutions. En Certified Adviser granskar bolag vars aktier ska tas upp till handel på First North. Nasdaq Stockholm Aktiebolag godkänner ansökan om upptagande till sådan handel. Nasdaq Stockholm Aktiebolags övervakningsfunktion (”surveillance”) ansvarar för att kontrollera att både bolag och Certified Advisers lever upp till regelverket på First North. Surveillance övervakar även handeln på First North.

 

Kontaktuppgifter
tel: 08-528 00 399
mejl: info@fnca.se
postadress: FNCA Sweden AB, Box 5807, 102 48 Stockholm