Styrelse

Peter-Lysell-1-1
Peter Lysell

Styrelseordförande

Egenföretagare & konsult

Födelseår: 1966

Invald: 2019

Innehav: 87 442 aktier

Utbildning & erfarenhet:

Kemiingenjör, har studerat på Chalmers samt Ledarskap vid Nijenrode University i Holland. Arbetat flera år inom Akzo Nobelkoncernen med bland annat miljöfrågor och ledarskap, samt under sju år som direktör på ett av Vinnovas kompetenscenter (Centre for Environmental Assessment of Product and Material Systems, CPM). Egenföretagare i företaget Sharing Insight AB sedan många år. Konsulterar för flera internationella bolag inom områden som rör strategi, ledarskap och tillväxt.

 

Andra uppdrag:

Ordförande i Promosoft AB.

 

Oberoende i förhållande till större aktieägare, Axolot Solutions Holding och dess ledande befattningshavare.

Lennart Holm

Styrelseledamot och CEO

Entreprenör

Födelseår: 1960

Invald: 2018

Innehav: 5 806 611 aktier

Utbildning & erfarenhet:

Civilingenjör Kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola. Mer är 30 års erfarenhet från ledande befattningar inom svensk och internationell processindustri, bland annat som VD och koncernchef för Perstorp koncernen. Har även varit partner i Frankrikes största riskkapitalbolag, PAI Partners, och där ansvarat för investeringar inom industrisektorn. De senaste 8 åren verkat som entreprenör och styrelseproffs med fokus på teknik och hållbart företagande. Grundare av Axolot Solutions.

 

Andra uppdrag:

Styrelseledamot och ordförande i BillerudKorsnäs AB, Nexam Chemicals Holding AB, Vida AB, Wellbo Fastighetsutveckling och Hamnkrogen i Helsingborg AB. Styrelseledamot i Holm & Gross Holding AB, Polygiene AB och Preventic Group AB.

 

Icke oberoende i förhållande till Axolot Solutions Holding och dess ledande befattningshavare. Icke oberoende i förhållande till större aktieägare.

Mikael Åbacka

Styrelseledamot

Konsult inom teknik

Födelseår: 1955

Invald: 2018

Innehav: 4 300 579 aktier

Utbildning & erfarenhet:

Diplomingenjör, Åbo Akademi, Kemisk Tekniska Fakulteten (KTF), mångårig erfarenhet kring kartong-, pappers- och cellulosaframställning, konvertering, främst inom området vätskekartong, processkemi samt vattenrening. Grundare av Axolot Solutions.

 

Andra uppdrag:

Styrelseordförande samt VD för egna bolag, MALE Industrial Solutions Oy, Indovinare Oy, M&M Sähkö ja Lämpö Oy, Somero Screen Oy, Styrelseordförande för New RTS Oy samt OXOcomp Oy.

 

Icke oberoende i förhållande till Axolot Solutions Holding och dess ledande befattningshavare. Icke oberoende i förhållande till större aktieägare.

Mats Lindstrand

Styrelseledamot

Entreprenör

Födelseår: 1959

Invald: 2018

Innehav: 2 382 552 aktier

Utbildning & erfarenhet:

Civilingenjör Väg- och Vattenteknik från Kungliga Tekniska Högskolan, MBA från Columbia Business School i New York. Mer än 21 års erfarenhet som managementkonsult i McKinsey & Company varav de sista 10 åren som direktör och ledare av en global industrivertikal inom processindustri. Har de senaste 10 åren varit verksam som entreprenör och rådgivare till flera internationella private equity-firmor samt som styrelseproffs.

 

Andra uppdrag:

Styrelseordförande i Frill Holding AB, FRISQ Holding AB, Styrelseledamot och VD i BMC Advisory AB, M. Lindstrand Investment AB, M. Lindstrand Holding AB, Styrelseledamot i Transportation Insights Inc, Eric Andersson Gruppen AB, FRISQ AB, XELMAL AB och Excellence of Cotnari AB. 

 

Oberoende i förhållande till större aktieägare, Axolot Solutions Holding och dess ledande befattningshavare.

Erica Nobel

Styrelseledamot

Advokat (miljörätt) och partner Advokatfirman Delphi 

Födelseår: 1974

Invald: 2018

Innehav: –

Utbildning & erfarenhet:

Jur lic vid Helsingfors och Lunds universitet, jur kand vid Helsingfors universitet (erkännande av annan examen inom EU), jur kand vid Lunds universitet (varav EU-rätt och miljörätt vid Utrecht Universitet). 20 års erfarenhet av miljöjuridisk rådgivning varav de senaste 10 åren som delägare, advokat och ansvarig för den miljörättsliga avdelningen på en stor affärsjuridisk byrå. Erfarenhet från forskning avseende ansvarsfrågor samt relationen mellan offentlig rätt och civilrätt, t.ex. frågan om verksamhetsutövarens ansvar.

 

Andra uppdrag:

Ägare Advokatfirman Delphi i Malmö AB, Styrelseledamot i Advokatfirman Delphi i Malmö AB, Advokatfirman Delphi Holding AB och branschföreningen Sveriges Bergmaterialindustri.

 

Oberoende i förhållande till större aktieägare, Axolot Solutions Holding och dess ledande befattningshavare.