Styrelse

Lennart Holm

Styrelseordförande

Entreprenör

Födelseår: 1960

Invald: 2018

Innehav: 16 391 264 aktier och

1 739 482 teckningsoptioner

Utbildning & erfarenhet:

Civilingenjör Kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola. Mer är 35 års erfarenhet från ledande befattningar inom svensk och internationell processindustri, bland annat som VD och koncernchef för Perstorp och BillerudKorsnäs koncernerna. Har även varit partner i Frankrikes största riskkapitalbolag, PAI Partners, och där ansvarat för investeringar inom industrisektorn. De senaste 11 åren verkat som entreprenör och styrelseproffs med fokus på teknik och hållbart företagande. Grundare av Axolot Solutions.

 

Andra uppdrag:

Styrelseledamot och ordförande i Wellbo Fastighetsutveckling och Hamnkrogen i Helsingborg Holding AB. Styrelseledamot i Holm & Gross Holding AB och CarryGenes Therapeutics AB. Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).

 

Icke oberoende i förhållande till Axolot Solutions Holding och dess ledande befattningshavare. Icke oberoende i förhållande till större aktieägare.

Peter-Lysell-1-1
Peter Lysell

Styrelseledamot

Egenföretagare & konsult

Födelseår: 1966

Invald: 2019

Innehav: 1 512 664 aktier och

525 890 teckningsoptioner

Utbildning & erfarenhet:

Kemiingenjör, har studerat på Chalmers samt Ledarskap vid Nijenrode University i Holland. Arbetat flera år inom Akzo Nobelkoncernen med bland annat miljöfrågor och ledarskap, samt under sju år som direktör på ett av Vinnovas kompetenscenter (Centre for Environmental Assessment of Product and Material Systems, CPM). Egenföretagare i företaget Sharing Insight AB sedan många år. Konsulterar för flera internationella bolag inom områden som rör strategi, ledarskap och tillväxt.

 

Andra uppdrag:

 

 

Oberoende i förhållande till större aktieägare, Axolot Solutions Holding och dess ledande befattningshavare.

Mats Lindstrand

Styrelseledamot

Entreprenör

Födelseår: 1959

Invald: 2018

Innehav: 3 515 238 aktier och

566 343 teckningsoptioner

Utbildning & erfarenhet:

Civilingenjör Väg- och Vattenteknik från Kungliga Tekniska Högskolan, MBA från Columbia Business School i New York. Mer än 21 års erfarenhet som managementkonsult i McKinsey & Company varav de sista 10 åren som direktör och ledare av en global industrivertikal inom processindustri. Har de senaste 10 åren varit verksam som entreprenör och rådgivare till flera internationella private equity-firmor samt som styrelseproffs.

 

Andra uppdrag:

Styrelseordförande i Frill Holding AB, FRISQ Holding AB, Styrelseledamot och VD i BMC Advisory AB, M. Lindstrand Investment AB, M. Lindstrand Holding AB, Styrelseledamot i Transportation Insights Inc, Eric Andersson Gruppen AB, FRISQ AB, XELMAL AB och Excellence of Cotnari AB. 

 

Oberoende i förhållande till större aktieägare, Axolot Solutions Holding och dess ledande befattningshavare.

Erica Nobel

Styrelseledamot

Advokat (miljörätt) och partner Advokatfirman Delphi 

Födelseår: 1974

Invald: 2018

Innehav: 1 544 418 aktier och

444 984 teckningsoptioner

Utbildning & erfarenhet:

Jur lic vid Helsingfors och Lunds universitet, jur kand vid Helsingfors universitet (erkännande av annan examen inom EU), jur kand vid Lunds universitet (varav EU-rätt och miljörätt vid Utrecht Universitet). 23 års erfarenhet av miljöjuridisk rådgivning varav de senaste 13 åren som delägare, advokat och ansvarig för den miljörättsliga avdelningen på en stor affärsjuridisk byrå. Erfarenhet från forskning avseende ansvarsfrågor samt relationen mellan offentlig rätt och civilrätt, t.ex. i samband med frågan om verksamhetsutövarens ansvar.

 

Andra uppdrag:

Ägare Advokatfirman Delphi i Malmö AB, Styrelseledamot i Delphi AB, i Stiftelsen Framtidens Natur och Kulturarv och branschföreningen Sveriges Bergmaterialindustri.

 

Oberoende i förhållande till större aktieägare, Axolot Solutions Holding och dess ledande befattningshavare.