Koncernledning

Lennart Holm

Styrelseledamot och CEO

Födelseår: 1960

Invald: 2018 i styrelsen. VD från oktober 2021

Innehav: 12 912 300 aktier

Utbildning & erfarenhet:

Civilingenjör Kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola. Mer är 35 års erfarenhet från ledande befattningar inom svensk och internationell processindustri, bland annat som VD och koncernchef för Perstorp och BillerudKorsnäs koncernerna. Har även varit partner i Frankrikes största riskkapitalbolag, PAI Partners, och där ansvarat för investeringar inom industrisektorn. De senaste 11 åren verkat som entreprenör och styrelseproffs med fokus på teknik och hållbart företagande. Grundare av Axolot Solutions.

 

 

Andra uppdrag:

Styrelseledamot och ordförande i Wellbo Fastighetsutveckling och Hamnkrogen i Helsingborg Holding AB. Styrelseledamot i Holm & Gross Holding AB och CarryGenes Therapeutics AB. Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).

Martin Ragnar

Vice VD, Chef Teknologi & Utveckling

Födelseår: 1972

Tillträde: 2017

Innehav: 207 920 aktier

Utbildning & erfarenhet:

Civilingenjör Kemiteknik Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Teknologie doktor KTH, Docent KTH. Mer än 20 år som chef inom forskning och utveckling inom processutveckling, kommunal utvecklingsplanering, forskningsadministration, energiteknik samt vattenteknik, varav fyra år som VD för Svenskt Gastekniskt Center AB och senast som forskningschef för Energiforsk AB och två år som adjungerad professor på KTH. Entreprenör och författare.

 

Andra uppdrag:

Enskild firma Martin Ragnar med varumärkena Teoretikertjänst, Gäddsax förlag och Ragnar Design.

Styrelseledamot i Rundfisk AB.

Anita Haak

CFO

Födelseår: 1965

Tillträde: 2018

Utbildning & erfarenhet:

Civilekonom från Lunds Universitet med inriktning operativ control & analys. CFO hos Bring Frigo, del av ledningsgruppen och sekreterare i styrelsen. Ansvarat för koncernredovisning, -rapportering och controlling i Perstorpkoncernen. Hanterat delårsrapporter och årsredovisning, implementerat IFRS och intern kontroll-process.