Koncernledning

Lennart Holm

Styrelseledamot och CEO

Födelseår: 1960

Invald: 2018 i styrelsen. VD från oktober 2021

Innehav: 5 806 611 aktier

Utbildning & erfarenhet:

Civilingenjör Kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola. Mer är 30 års erfarenhet från ledande befattningar inom svensk och internationell processindustri, bland annat som VD och koncernchef för Perstorp koncernen. Har även varit partner i Frankrikes största riskkapitalbolag, PAI Partners, och där ansvarat för investeringar inom industrisektorn. De senaste 8 åren verkat som entreprenör och styrelseproffs med fokus på teknik och hållbart företagande. Grundare av Axolot Solutions.

 

Andra uppdrag:

Styrelseledamot och ordförande i BillerudKorsnäs AB, Nexam Chemicals Holding AB, Vida AB, Wellbo Fastighetsutveckling och Hamnkrogen i Helsingborg AB. Styrelseledamot i Holm & Gross Holding AB, Polygiene AB och Preventic Group AB.

 

Martin Ragnar

Vice VD, Chef Teknologi & Utveckling

Födelseår: 1972

Tillträde: 2017

Innehav: 59 710 aktier samt 44 250 teckningsoptioner

Utbildning & erfarenhet:

Civilingenjör Kemiteknik Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Teknologie doktor KTH, Docent KTH. 18 år som chef inom forskning och utveckling inom processutveckling, kommunal utvecklingsplanering, forskningsadministration, energiteknik samt vattenteknik, varav fyra år som VD för Svenskt Gastekniskt Center AB och senast som forskningschef för Energiforsk AB och två år som adjungerad professor på KTH. Entreprenör och författare.

 

Andra uppdrag:

Enskild firma Martin Ragnar med varumärkena Teoretikertjänst, Gäddsax förlag och Ragnar Design.

Styrelseledamot i Rundfisk AB.

Anita Haak

CFO

Födelseår: 1965

Tillträde: 2018

Innehav: 75 225 teckningsoptioner

Utbildning & erfarenhet:

Civilekonom från Lunds Universitet med inriktning operativ control & analys. CFO hos Bring Frigo, del av ledningsgruppen och sekreterare i styrelsen. Ansvarat för koncernredovisning, -rapportering och controlling i Perstorpkoncernen. Hanterat delårsrapporter och årsredovisning, implementerat IFRS och intern kontroll-process.