Koncernledning

Martin Ragnar

CEO

Födelseår: 1972

Tillträde: 2017

Innehav: 59 710 aktier samt 44 250 teckningsoptioner

Utbildning & erfarenhet:

Civilingenjör Kemiteknik Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Teknologie doktor KTH, Docent KTH. 18 år som chef inom forskning och utveckling inom processutveckling, kommunal utvecklingsplanering, forskningsadministration, energiteknik samt vattenteknik, varav fyra år som VD för Svenskt Gastekniskt Center AB och senast som forskningschef för Energiforsk AB och två år som adjungerad professor på KTH. Entreprenör och författare.

 

Andra uppdrag:

Enskild firma Martin Ragnar med varumärkena Teoretikertjänst, Gäddsax förlag och Ragnar Design.

Styrelseledamot i Rundfisk AB.

Anita Haak

CFO

Födelseår: 1965

Tillträde: 2018

Innehav: 75 225 teckningsoptioner

Utbildning & erfarenhet:

Civilekonom från Lunds Universitet med inriktning operativ control & analys. CFO hos Bring Frigo, del av ledningsgruppen och sekreterare i styrelsen. Ansvarat för koncernredovisning, -rapportering och controlling i Perstorpkoncernen. Hanterat delårsrapporter och årsredovisning, implementerat IFRS och intern kontroll-process.