Koncernledning

Anders Lundin

VD och koncernchef

Födelseår: 1960

Tillträde: 1 feb 2024

Innehav: 1 156 186 aktier och 566 343 teckningsoptioner

Utbildning & erfarenhet:

Civilekonom från Lunds universitet med inriktning på strategi och finansiering. Mer än 30 års erfarenhet från processindustrin och utveckling av start-up’s. Bland annat som divisionschef och del av koncernledningen i Billerud AB med ansvar för företagets division för förpacknings design och service samt för koncernens M&A. Även verkat som divisionschef för Perstorp Performance Products och del av koncernledningen i Perstorp AB samt VP Pernovo Inc. (Perstorp New Business Development).

 

 

Andra uppdrag:

Styrelseledamot och ordförande i AdvisAL AB.

Martin Ragnar

Vice VD, Chef Teknologi & Utveckling

Födelseår: 1972

Tillträde: 2017

Innehav: 288 826 aktier och

40 453 teckningsoptioner

Utbildning & erfarenhet:

Civilingenjör Kemiteknik Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Teknologie doktor KTH, Docent KTH. Mer än 20 år som chef inom forskning och utveckling inom processutveckling, kommunal utvecklingsplanering, forskningsadministration, energiteknik samt vattenteknik, varav fyra år som VD för Svenskt Gastekniskt Center AB och senast som forskningschef för Energiforsk AB och två år som adjungerad professor på KTH. Entreprenör och författare.

 

Andra uppdrag:

Enskild firma Martin Ragnar med varumärkena Teoretikertjänst, Gäddsax förlag och Ragnar Design.

Styrelseledamot i Rundfisk AB.

Anita Haak

CFO

Födelseår: 1965

Tillträde: 2018

Innehav: 161 812 aktier och

80 906 teckningsoptioner

Utbildning & erfarenhet:

Civilekonom från Lunds Universitet med inriktning operativ control & analys. CFO hos Bring Frigo, del av ledningsgruppen och sekreterare i styrelsen. Ansvarat för koncernredovisning, -rapportering och controlling i Perstorpkoncernen. Hanterat delårsrapporter och årsredovisning, implementerat IFRS och intern kontroll-process.