Koncernledning

Marie Landfors

CEO

Födelseår: 1965

Tillträde: 2019

Innehav: 353 000 teckningsoptioner

Utbildning & erfarenhet:

Civilingenjör Kemiteknik med inriktning Massa- och Pappersteknik från KTH, samt enstaka kurs i företagsekonomi från Uppsala Universitet. Tidigare Commercial Excellence Manager och Corporate Strategy Program Lead på AkzoNobel i USA och Holland. Över 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom process- och kemiindustri och IT, som managementkonsult och egen företagare.

 

Andra uppdrag:

Styrelseordförande i Axolot Solutions Finland Oy, VD och styrelseledamot i Axolot Solutions AB.

Anita Haak

CFO

Födelseår: 1965

Tillträde: 2018

Innehav: 75 225 teckningsoptioner

Utbildning & erfarenhet:

Civilekonom från Lunds Universitet med inriktning operativ control & analys. CFO hos Bring Frigo, del av ledningsgruppen och sekreterare i styrelsen. Ansvarat för koncernredovisning, -rapportering och controlling i Perstorpkoncernen. Hanterat delårsrapporter och årsredovisning, implementerat IFRS och intern kontroll-process.

Daniel Holm

CTO

Födelseår: 1972

Tillträde: 2017

Innehav: 785 182 aktier samt 75 225 teckningsoptioner

Utbildning & erfarenhet:

Civilingenjör i Kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola, International MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Arbetat mer än 20 år i internationell miljö inom kemi och life science i ett flertal roller. Tidigare VD i Axolot Solutions AB, Applikationsutveckling och marknadsanalys inom papperskemikaliedivisionen Eka Chemicals/Akzo Nobel, Internationell marknadsföring samt projektledning produkt- och produktionsutveckling inom AstraZeneca-koncernen, Produktgruppchef och affärsutveckling i diagnostikföretaget Diffchamb AB. Grundare av Axolot Solutions.

 

Andra uppdrag:

Styrelseledamot och VD i DSA Development AB.

Martin Ragnar

R&D Director

Födelseår: 1972

Tillträde: 2017

Innehav: 29 855 aktier samt 44 250 teckningsoptioner

Utbildning & erfarenhet:

Civilingenjör Kemiteknik Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Teknologie doktor KTH, Docent KTH. 18 år som chef inom forskning och utveckling inom processutveckling, kommunal utvecklingsplanering, forskningsadministration, energiteknik samt vattenteknik, varav fyra år som VD för Svenskt Gastekniskt Center AB och senast som forskningschef för Energiforsk AB och två år som adjungerad professor på KTH. Entreprenör och författare.

 

Andra uppdrag:

Enskild firma Martin Ragnar med varumärkena Teoretikertjänst, Gäddsax förlag och Ragnar Design. Styrelseledamot i Stafva mejeri AB.