Koncernledning

Mårten Olausson

VD

Födelseår: 1967

Tillträde: 2017

Innehav: 307 819 aktier samt 5 398 köpoptioner

Utbildning & erfarenhet:

Civilingenjör Kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola, International MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Tidigare VD för Formox AB, har nära 25 års erfarenhet från ledande positioner inom internationell kemiindustri.

 

Andra uppdrag:

Styrelseordförande i Axolot Solutions Finland Oy, VD och styrelseledamot i Axolot Solutions AB, styrelseledamot i SpinChem AB, Ägare och styrelseledamot i Olausson Development AB.

Anita Haak

CFO

Födelseår: 1965

Tillträde: 2018

Innehav: –

Utbildning & erfarenhet:

Civilekonom från Lunds Universitet med inriktning operativ control & analys. CFO hos Bring Frigo, del av ledningsgruppen och sekreterare i styrelsen. Ansvarat för koncernredovisning, -rapportering och controlling i Perstorpkoncernen. Hanterat delårsrapporter och årsredovisning, implementerat IFRS och intern kontroll-process.

Daniel Holm

CTO

Födelseår: 1972

Tillträde: 2017

Innehav: 882 933 aktier samt 2 453 köpoptioner

Utbildning & erfarenhet:

Civilingenjör i Kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola, International MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Arbetat mer än 20 år i internationell miljö inom kemi och life science i ett flertal roller. Tidigare VD i Axolot Solutions AB, Applikationsutveckling och marknadsanalys inom papperskemikaliedivisionen Eka Chemicals/Akzo Nobel, Internationell marknadsföring samt projektledning produkt- och produktionsutveckling inom AstraZeneca-koncernen, Produktgruppchef och affärsutveckling i diagnostikföretaget Diffchamb AB. Grundare av Axolot Solutions.

 

Andra uppdrag:

Styrelseledamot och VD i DSA Development AB.

Martin Ragnar

R&D Director

Födelseår: 1972

Tillträde: 2017

Innehav: 29 855 aktier samt 2 453 köpoptioner

Utbildning & erfarenhet:

Civilingenjör Kemiteknik Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Teknologie doktor KTH, Docent KTH. 18 år som chef inom forskning och utveckling inom processutveckling, kommunal utvecklingsplanering, forskningsadministration, energiteknik samt vattenteknik, varav fyra år som VD för Svenskt Gastekniskt Center AB och senast som forskningschef för Energiforsk AB och två år som adjungerad professor på KTH. Entreprenör och författare.

 

Andra uppdrag:

Enskild firma Martin Ragnar med varumärkena Teoretikertjänst, Gäddsax förlag och Ragnar Design.