Revisor

Efter varje räkenskapsår lämnar revisorn en revisionsberättelse till bolagsstämman. Revisorn utses och arvoderas enligt beslut på ordinarie årsstämma efter förslag från valberedningen.

På årsstämman 2023 utsågs Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för perioden intill nästa årsstämma.

 

Revisionskommitté

Revisionskommittén utgörs av styrelsen.