Bolagsstyrning

Axolot Solutions Holdings styrelse arbetar aktivt och ansvarsfullt med att balansera de möjligheter och risker som är förknippade med all kommersiell verksamhet för att generera värde för ägare och andra intressenter. Genom transparens, öppenhet och tillgänglighet skapar bolaget också det förtroende som är avgörande för bolagets framgångar.

 

Axolot Solutions Holding är ett publikt svenskt aktiebolag, noterat på Nasdaq Stockholm First North. De regelverk som tillämpas för styrning och kontroll av koncernen är i huvudsak bolagsordningen, aktiebolagslagen, årsredovisningslagen andra tillämpliga lagar och regler, Nasdaqs regelverk för handelsplattformen First North, interna riktlinjer och policies. Axolot Solutions Holdings styrelse och ledning strävar efter att bolaget skall leva upp till de krav som börsen, aktieägare och andra intressenter ställer på Axolot Solutions Holding.