Finansiell kalender

Följande datum för rapportering har fastslagits av styrelsen för Axolot Solutions Holding AB:

 

2019-04-24  Fastställande av årsredovisning 2019

 

2019-05-10  Delårsrapport för januari – mars 2019

 

2019-05-15  Årsstämma

 

2019-08-23  Delårsrapport för januari – juni 2019

 

2019-11-13  Delårsrapport för januari – september 2019

 

2020-02-14  Bokslutskommuniké för 2019