Finansiell kalender

Följande datum för rapportering har fastslagits av styrelsen för Axolot Solutions Holding AB:

 

2024-07-24  Delårsrapport Jan-Jun 2024

2024-10-25  Delårsrapport Jan-Sep 2024