Finansiell kalender

Följande datum för rapportering har fastslagits av styrelsen för Axolot Solutions Holding AB:

 

2021-10-29  Delårsrapport för januari – september 2021