Finansiell kalender

Följande datum för rapportering har fastslagits av styrelsen för Axolot Solutions Holding AB:

 

2018-11-22  Delårsrapport för januari – september 2018

 

2019-02-13  Bokslutskommuniké för 2018

 

2019-04-26  Fastställande av årsredovisning