Finansiell kalender

Följande datum för rapportering har fastslagits av styrelsen för Axolot Solutions Holding AB:

 

2021-05-18  Årsstämma

 

2021-07-30  Delårsrapport för januari – juni 2021

 

2021-10-29  Delårsrapport för januari – september 2021