Finansiell kalender

Följande datum för rapportering har fastslagits av styrelsen för Axolot Solutions Holding AB:

 

2023-02-15  Bokslutskommuniké Jan-Dec 2022

2023-04-27  Delårsrapport Jan-Mar 2023

2023-07-25  Delårsrapport Jan-Jun 2023

2023-10-27  Delårsrapport Jan-Sep 2023