Finansiell kalender

Följande datum för rapportering har fastslagits av styrelsen för Axolot Solutions Holding AB:

 

2020-02-14  Bokslutskommuniké

 

2020-04-29  Delårsrapport för januari – mars 2020

 

2020-05-14  Årsstämma

 

2020-07-30  Delårsrapport för januari – juni 2020

 

2020-10-30  Delårsrapport för januari – september 2020