Finansiell kalender

Följande datum för rapportering har fastslagits av styrelsen för Axolot Solutions Holding AB:

 

2022-04-29  Delårsrapport Jan-Mar 2022

2022-07-29  Delårsrapport Jan-Jun 2022

2022-10-28  Delårsrapport Jan-Sep 2022