Memorandum

INFORMATIONSMEMORANDUM

 

Axolot Solutions Holding AB (publ) offentliggör härmed informationsmemorandum med anledning av bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds den 8 december och avslutas den 22 december 2020. Eminova är Bolagets emissionsinstitut i nyemissionen. Se länkar nedan:

 

Informationsmemorandum

Anmälningssedel utan företrädesrätt

Digital anmälan utan företrädesrätt

Eminova