Nyheter / pressmeddelande

Nyheter / pressmeddelande

2023-11-01

Axolot Solutions informerar om Årsstämma 2024 samt valberedningens medlemmar

Årsstämman 2024 i Axolot Solutions Holding AB (publ) kommer att hållas onsdagen den 8 maj 2024 kl 10:00 i Genetor Kontorshotell, Kungstorget 8 i Helsingborg.Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har inkommit till styrelsen...
Läs mer
2023-10-27

Kallelse till extra bolagsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ)

Aktieägarna i Axolot Solutions Holding AB (publ), org. nr. 559077-0722, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 17 november 2023 kl 10:00, i Genetor Kontorshotell på Kungstorget 8 i Helsingborg. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta i extra...
Läs mer
2023-10-27

Axolot Solutions genomför riktade emissioner av aktier och teckningsoptioner om totalt cirka 15,25 MSEK för tillväxtfrämjande aktiviteter

Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Axolot Solutions” eller ”Bolaget”) genomför riktade emissioner av sammanlagt 49 352 748 aktier och 24 676 374 vederlagsfria teckningsoptioner. Beslut om de riktade emissionerna har delvis fattats genom beslut av styrelsen med stöd av emissionsbemyndigande den 27...
Läs mer
2023-10-27

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-September 2023

Order på ytterligare en nyckelfärdig anläggning samt en väsentlig tilläggsorder från plaståtervinningsföretaget Omni Polymers. Sammandrag av tredje kvartalet 2023 Finansiellt Nettoomsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 687 tkr (306 tkr för tredje kvartalet 2022), vilket i huvudsak avser systemförsäljning men även hyres- och serviceintäkter....
Läs mer
2023-10-25

Axolot Solutions beviljas patent för svavelrening

Patent- och Registreringsverket har beslutat att godkänna en patentansökan från Axolot Solutions rörande svavelrening och kommer att publicera beslutet inom kort.Patentet avser rening av den vanligt förekommande svavelföreningen sulfat i kraftigt förorenade avloppsvatten med hjälp av en kombination av elektrokoagulation...
Läs mer
2023-10-03

Axolot Solutions får en tilläggsorder från Omni Polymers

Axolot har tidigare ingått ett avtal om leverans av en nyckelfärdig AxoPur® anläggning till Omni Polymers AB. Omni Polymers har nu valt att utvidga omfattningen av sin beställning till att omfatta kringliggande system för rening och recirkulation av processvatten vid upparbetningsanläggningen för återvunnen...
Läs mer
2023-10-02

Axolot en blivande världsaktör – intervju med Axolot Solutions teknikchef Lennart Hagelqvist

Den typ av elektrokemiska systemlösningar för vattenrening som Axolot utvecklat och lanserat kommer att dominera den framtida marknaden för vattenrening. Det hävdar Lennart Hagelqvist, teknikchef hos Axolot Solutions, i denna intervju med honom. Lennart, som anslöt till Axolot våren 2022, är utan...
Läs mer
2023-08-23

Axolot Solutions tecknar avtal med Jernhusen

Axolot har sålt en nyckelfärdig AxoPur® anläggning för rening av tvättvatten vid Jernhusens anläggning för tvätt och sanering av tåg vid underhållsdepån i Malmö. Anläggningen förväntas tas i drift om ungefär 4-5 månader och den kommer att ha en kapacitet...
Läs mer
2023-07-25

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-Juni 2023

Fortsatt många kundaktiviteter och mot slutet av kvartalet såldes en AxoPur® anläggning till en kund inom Axolots nya fokusområde plaståtervinningSammandrag av andra kvartalet 2023 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 1 182 tkr (350 tkr för andra kvartalet 2022), vilket avser del av försäljning av ett...
Läs mer
2023-06-16

Axolot Solutions tecknar avtal med Omni Polymers

Axolot har sålt en nyckelfärdig AxoPur® anläggning för rening och recirkulation av processvatten vid Omni Polymers upparbetningsanläggning för återvunnen plast i Ängelholm.Anläggningen förväntas tas i drift om ungefär fyra månader och den kommer initialt att ha en kapacitet på 6...
Läs mer
2023-05-23

Nyhetsbrev Axolot Solutions – dags att kliva på tåget …

Såhär innan sommaren på allvar sätter in så tänkte jag att det kunde vara av intresse för våra många aktieägare att få en liten uppdatering av vad som händer i bolaget. Jag vet att det är många som undrar och...
Läs mer
2023-05-11

Kommuniké från årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ) den 11 maj 2023

Idag, den 11 maj 2023, hölls årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalansräkning samt beslut om resultatdisposition...
Läs mer
2023-04-27

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-Mars 2023

Konstruktion, installation och igångkörning av två nyckelfärdiga AxoPur system samt många andra kundaktiviteter.Sammandrag av första kvartalet 2023 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 1 309 tkr (528 tkr för första kvartalet 2022), vilket i huvudsak avser större delen av ett nyckelfärdigt AxoPur®...
Läs mer
2023-04-17

Axolot Solutions nya anläggning hos Sandahlsbolagen har tagits i drift

Axolot har nu installerat och tagit i drift ytterligare en containerbaserad AxoPur® anläggning baserad på den nya 2.0 generationens teknik. Kunden är denna gång Sandahlsbolagen i Värnamo som tar emot förorenade vatten från olika industrier och kommuner för upparbetning.Sandahls är...
Läs mer
2023-04-13

Axolot Solutions erhåller inledande komponentorder till en komplett AxoPur[®] anläggning

Axolot har erhållit en inledande order på nyckelkomponenter till en komplett AxoPur 2.0 anläggning för rening av förorenade tvättvatten.Kunden - som är lokaliserad i Sydsverige - avser att gå vidare med en komplett installation av en AxoPur 2.0 anläggning och syftet med...
Läs mer
2023-04-03

Axolot Solutions Holding AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2022

Axolot Solutions Holding AB meddelar att årsredovisningen nu finns tillgänglig på bolagets hemsida: axolotsolutions.com/investerare/rapporter/.För ytterligare information, vänligen kontakta: Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions Holding AB, 070 630 85 62 eller lennart.holm@axolotsolutions.comDokument & länkarAxolot Solutions Holding AB (publ) publicerar årsredovisningen...
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Prenumerera

För information via e-post vänligen fyll i formuläret nedan.