Nyheter / pressmeddelande

Nyheter / pressmeddelande

2020-03-25

Axolot Solutions beslutar om förändringar i bolagsledningen, Martin Ragnar tillträder som VD i augusti

Styrelsen i Axolot Solutions har som en del av sitt åtgärdspaket till följd av det försämrade marknadsläget beslutat att samordna vissa roller i ledningsgruppen. Detta innebär att VD Marie Landfors slutar efter sommaren. Forskningschef Martin Ragnar kommer från augusti månad...
Läs mer
2020-03-24

Axolot Solutions genomför åtgärder med anledning av rådande marknadsläge

Axolot Solutions genomför åtgärder med anledning av rådande marknadsläge Med anledning av det kraftigt försämrade marknadsläget, som en följd av Corona-viruset, har Axolot Solutions fattat beslut om att genomföra åtgärder för att anpassa organisationen till de nya förutsättningarna.   Läs...
Läs mer
2020-03-24

Axolot Solutions genomför åtgärder med anledning av rådande marknadsläge

Med anledning av det kraftigt försämrade marknadsläget, som en följd av Corona-viruset, har Axolot Solutions fattat beslut om att genomföra åtgärder för att anpassa organisationen till de nya förutsättningarna.Det rådande konjunkturläget innebär för Axolots del en betydande osäkerhet kring kunders...
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Prenumerera

För information via e-post vänligen fyll i formuläret nedan.