Nyheter / pressmeddelande

Nyheter / pressmeddelande

2020-01-30

Kärleken till havet

Kärleken till havet Fifax är en av Axolot Solutions' kunder, på Åland, som arbetar med hållbar fiskodling på land. Det är i en s.k. ultra-RAS-anläggning, dvs med extremt låg vattenförbrukning per kg producerad fisk. Åland har ett strängt system för...
Läs mer
2020-01-23

Utbildning i Landvetter

Utbildning i Landvetter Livsviktig utbildning i hjärt-lungräddning i Landvetter idag.  
Läs mer
2019-12-20

Axolot Solutions har genomfört framgångsrika tester för rening av kadmium och andra tungmetaller ur elfilteraska

Axolot Solutions har nu framgångsrikt genomfört tester med elfilteraskor i syfte att avskilja tungmetaller från flygaskor.  Vid industriella förbränningsprocesser skapas askor, bottenaska och flygaska. Flygaska är den aska som avskiljs från förbränningsgaserna i ett elfilter och bottenaska är precis som...
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Prenumerera

För information via e-post vänligen fyll i formuläret nedan.