Nyheter / pressmeddelande

Nyheter / pressmeddelande

2019-11-13

Axolot Solutions Holding AB – Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019

AUTOMATISERAD HELHETSLÖSNING INTRODUCERAS PÅ MARKNADENTredje kvartalet 2019 i sammandrag  Nettoomsättningen uppgick till 485 tkr (673 tkr för motsvarande kvartal 2018)  Övriga intäkter (exkl. aktiverat eget arbete) uppgick till 3 tkr (105)  Rörelseresultatet blev -5 506 tkr (-3 686)  Nettoresultat per...
Läs mer
2019-11-12

Axolot Solutions information om Årsstämma 2020 och utsedda ledamöter till valberedningen

Årsstämman 2020 i Axolot Solutions Holding AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 14 maj 2020 kl 13:00 på Jacob Hansens Hus i Helsingborg. Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har inkommit till styrelsen...
Läs mer
2019-11-07

Ny medarbetare, till posten som Sales Manager

Ny medarbetare, till posten som Sales Manager Vi hälsar Erik von Stedingk välkommen till Axolot Solutions som Sales Manager. Erik kommer att ansvara för att bygga upp försäljningen av vår vattenreningsteknik på i första hand den nordiska marknaden, dock ej...
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Prenumerera

För information via e-post vänligen fyll i formuläret nedan.